Jsme jihočeská regionální televize s širokým tematickým záběrem a řadou oblíbených televizních pořadů, které si za dlouhá léta působení v mediálním prostoru získaly své věrné diváky. Disponujeme obsáhlým archivem první porevoluční jihočeské regionální stanice TV Gimi, který pravidelně obohacuje naše aktuální vysílání. Zaměřujeme se na zpravodajské příspěvky, reportáže, rozhovory a magazíny. Spolupracujeme s exkluzivními dodavateli televizního obsahu, se kterými tvoříme konkrétní projekty. Naší vizí je větší zapojení televizních diváků do vysílání. Kromě základních úkolů televize – informovat, vzdělávat a bavit – totiž věříme v interaktivitu v rámci televizního obsahu, a proto naše zemské, satelitní a IP vysílání propojujeme s webovými stránkami a sociálními médii. Vážíme si spolupráce s městy, obcemi, firmami i jednotlivci.

Věříme, že jsme pro všechny naše partnery tradiční a platnou součástí jejich efektivní prezentace.

Kontakt na redakci

redakce@kuryr.tv 
www.kuryr.tv

Meridi s.r.o., Senovážné nám. 2, České Budějovice
www.meridi.cz

Orgánem dohledu nad poskytováním televizního vysílání a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je RRTV.