V rámci udílení cen EMS Angels Awards 2023 jsme se stali hrdými držiteli diamantového statusu. Tímto oceněním jsou vyznamenáni nejlepší poskytovatelé přednemocniční péče o pacienty s mozkovou mrtvicí po celém světě. Cenu pro Zdravotnickou záchrannou službu JčK převzal Bc. Michal Rozum, DiS., MBA – vedoucí Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS JčK.

Angels EMS AWARDS celosvětově sleduje řadu parametrů ovlivňujících celkový benefit pro pacienty s cévní mozkovou příhodou. Hodnotí se nejen časový aspekt, ale mnoho dalších ukazatelů, včetně spolupráce s lůžkovými poskytovateli provozujícími tzv. „iktová centra“, čas strávený s pacientem na místě, správné směřování, sledování známé medikace pacienta či avízo do nemocnice s vypsáním iktové karty.

Skórovací systém ocenění má tři stupně, které lze kvalitou péče získat: zlatý, platinový a diamantový. V letošním roce bylo na ocenění nominováno 102 záchranných služeb, přičemž nejvyšší, diamantové, získaly jen necelé tři desítky z nich. Na tento stupeň dosáhlo hned šest zdravotnických záchranných služeb z ČR, včetně Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. V rámci celé Evropy se jedná o významný úspěch. Svědčí mimo jiné o skutečnosti, že přednemocniční neodkladná péče a urgentní medicína obecně je v České republice poskytována velmi kvalitně. Zejména v péči o pacienty s mrtvicí předčíme i velké země a zavedené postupy jsou na nejvyšší možné úrovni.

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje dlouhodobě systematicky spolupracuje s Centrem vysoce specializované cerebrovaskulární péče Nemocnice České Budějovice, a.s. na zkvalitňování péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou v rámci celého jihočeského kraje. O tom, že jdeme správným směrem, svědčí i loňská ocenění, kdy se nám podařilo hned ve třech čtvrtletích dosáhnout na druhé nejvyšší ocenění za poskytovanou péči, tedy platinový status Angels EMS AWARDS.

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA JE ZÁVOD S ČASEM

Když někoho potká mrtvice, záleží na každé minutě. V sázce je mozek nemocného a čím déle musí pacient s mrtvicí čekat na pomoc, tím závažnější mohou být následky.

Čím dříve se dostane do nemocnice, kde mu kvalifikovaný neurologický tým poskytne bezodkladnou léčbu, tím větší šanci bude mít na život bez následků a postižení.

V tomto závodě s časem hraje zásadní roli personál zdravotnické záchranné služby. Právě na nich je, aby provedli nezbytné kroky, které přímo ovlivní prognózu pacienta – od správné diagnostiky mozkové mrtvice, přes volbu vhodné nemocnice a její informování o pacientově příjezdu, až po zaznamenání potřebných údajů o pacientovi a jeho onemocnění.

Cenami EMS Angels Awards jsou vyznamenány týmy ZZS, které zajišťují nejvyšší standard přednemocniční neodkladné péče o pacienty s mrtvicí. Tyto týmy dělají vše možné i nemožné, aby se jejich pacientům dostalo rychlé a účinné léčby, a konzistentně sledují svou výkonnost, aby se mohly neustále zdokonalovat.