V polovině dubna byl veřejnosti představen projekt nového družstevního bydlení, které se plánuje v areálu bývalých kasáren ve Vyšném. Vznikne tu 30 nových bytů ve formě bytového družstva s názvem Blanský les.

„Realizace celého projektu proběhne v rámci bytového družstva, které bylo na začátku dubna založeno, a po dokončení stavby převezme provoz celého bytového domu,“ vysvětluje místostarosta Zbyněk Toman.

Projekt 30 nových bytových jednotek je ve fázi dokončování projektové dokumentace, kdy vedení města předpokládá, že stavební povolení a zahájení realizace stavby proběhne na podzim letošního roku. Celkové náklady stavby jsou vyčísleny na cca 110 milionů korun.

V novém domě bude 6 bytových jednotek 3 + kk, 21 bytových jednotek 2 + kk, 3 bytové jednotky 1 + kk. „Ceny jednotlivých bytů se budou pohybovat okolo 65 tis. Kč/m2, po vysoutěžení dodavatele stavby možná i níže. Vzhledem k současné situaci na trhu je cena opravdu nízká a důvodem toho je, že město poskytne pozemek družstvu zdarma po dobu splácení úvěru. Následně jej družstvu prodá,“ říká místostarosta.

Byty budou po dobu splácení úvěru v majetku družstva a jednotliví členové družstva budou vlastnit jeho podíly odpovídající velikosti jednotlivých bytových jednotek. Zájemci o vstup do družstva se mohou hlásit na základě žádosti a složení poplatku 1 000 korun. Podmínkou je trvalé bydliště v Českém Krumlově.

Veškeré podmínky včetně žádosti o zařazení do výběru uchazečů jsou zveřejněny na webu města. Uzávěrka podání žádostí je 15. května 2024. Následně 29. května 2024 bude v 17.00 hodin v Prokyšově sále za účasti notáře i zájemců vylosováno pořadí všech žadatelů, kteří si budou moci vybírat jednotlivé byty podle vylosovaného pořadí, dokud nebudou všechny (30) zarezervovány.

Následně může 30 budoucích družstevníků do bytového družstva vstoupit a po uhrazení vstupního poplatku se jimi stanou. Podle předpokladů musí družstevníci do srpna letošního roku složit minimálně 30 % z ceny jednotlivých bytů. Na zbytek celkových nákladů si bytové družstvo vezme úvěr.

Podle výše zájmu bude město dále pokračovat v realizaci bytové výstavby, zaměří se na jednotlivé typy bydlení, o které bude zájem a přizpůsobí i velikosti a dispozice jednotlivých bytových jednotek-

„Důležité je pro nové družstevníky účast města v celém projektu, neboť dává záruku cenové výhodnosti i záruku stability a serióznosti. Stanovy družstva jsou pečlivě projednány s advokátní kanceláří, která má zkušenosti s podobnými projekty,“ dodává místostarosta.