Základní umělecká škola ve Vyšším Brodě se nachází v prvním patře mateřské školy. Tato koexistence trvá již několik desetiletí, ale v současné době, kdy roste počet dětí ve městě, přestává být únosná a vyvstává hned několik problémů.

„V první řadě je velký problém skloubit dohromady režim mateřské školy a základní umělecké školy v době, kdy jdou děti spát. Navíc zde řešíme také zásadní problém současné kapacity mateřské školy. Nyní je kapacita zhruba 106 míst a my potřebujeme, díky velikosti našeho města, kapacitu minimálně 150 míst,“ vysvětluje současné problémy Jindřich Hanzlíček, starosta Vyššího Brodu.

Město tak přistupuje k problému, kam přemístit základní uměleckou školu, aby se uvolnily prostory pro minimálně dvě další třídy mateřské školy. Dříve realizovaná přístavba nestačí a její stav neodpovídá požadavkům. „Přístavba jednak ubrala hrací prostor dětem na zahradě a zadruhé s ní máme velké technické problémy, protože se v přístavbě objevuje velká vlhkost. Přestěhováním ZUŠ by se nám tak vyřešilo několik věcí najednou a mohli bychom tak školku rozšířit o třídy v prvním a druhém patře současné budovy,“ dodává Jindřich Hanzlíček.

Pro účely základní umělecké školy tak bude sloužit bývalá česká škola, která je v současné době prázdná. Na tomto řešení se shodlo vedení města spolu s vedením kaplické základní umělecké školy, které je vyšebrodská ZUŠ pobočkou. Na jejím přemístění se již začalo pracovat. „Je zadaná projektová dokumentace, která by měla být do září letošního roku hotová, kdy to vypadá až na devět tříd pro ZUŠ v budově bývalé české školy a zároveň jsme nechali dělat projekty na rozšíření mateřské školy o tři třídy, ty by nám kapacitně měly pokrýt požadavky, které ve městě máme,“ upřesňuje Jindřich Hanzlíček. S budoucím rozšířením mateřské školy souvisí i zkapacitnění kuchyně, na které se již připravuje projekt tak, aby budoucímu většímu počtu dětí kuchyně ve školce stačila.

Bývalá česká škola bude důstojným místem pro zřízení základní umělecké školy, protože v současné době ZUŠ navštěvuje okolo dvou set dětí a současné uspořádání nemůže být dostačující. Než však dojde na samotné přemístění, budovy ještě čekají jisté stavební úpravy. „Všechno jsou to školní budovy, takže by tam z hlediska stavebního povolení neměly být problémy. Náklady na ZUŠ v budově bývalé české školy jsou enormní, ale předpokládáme, že bychom to prováděli v etapách. V dolních prostorách české školy chceme mít i malý koncertní sál, který by zároveň sloužil i jako obřadní místnost. Ta současná v patře městského úřadu je totiž absolutně nedůstojná,“ uzavírá starosta.

Školní rok 2024 / 2025 se pravděpodobně bude zahajovat již v nových prostorách základní umělecké školy v bývalé české škole a v rozšířené škole mateřské.