Tak jako všude, ani Vyššímu Brodu se nevyhýbá energetická krize. Nové vedení města má tak před sebou nelehký úkol, aby dopad na obyvatele a město jako takové byl co nejmenší. Nárůst cen energií se totiž promítá třeba i do cen vodného a stočného.

Obyvatelé Vyššího Brodu se dramatického zdražování vodného a stočného bát nemusí. Ačkoliv společnost ČEVAK cenu za vodu v novém roce plánovala navýšit zhruba o 16 korun za metr krychlový, z 88,70 Kč s DPH  na téměř 105 korun, zastupitelstvo města návrh vodohospodářů nepřijalo.

„Přistoupili jsme na jednání se společností ČEVAK, která velmi vstřícně s námi zasedla k nové kalkulaci. Povedlo se nám v rámci smlouvy doladit ceny energií, které mají vycházet z předchozích let, a tím se nám podařilo domluvit snížení původního navýšení oproti roku 2022 o cca 30 procent. Osobně to považuji za velký úspěch. Co jsem se osobně dozvěděl, tak naše město je jedno z mála, které s naším provozovatelem vodovodů a kanalizací vůbec vstoupilo do jednání o nové ceně,“ komentuje ceny vodného a stočného starosta Vyššího Brodu Jindřich Hanzlíček.

Díky tomuto jednání se tak nová cena vodného a stočného snížila oproti původnímu návrhu na 99,80 Kč s DPH, přičemž 90 procent pitné vody pochází z městských vrtů. V budoucnu by to mělo být až 100 procent.

V řadě měst v novém roce podražily i další náklady na každodenní provoz, včetně dodávek tepla. I v tomto případě vyšebrodští ušetří. Zdroje vytápění některých objektů ve městě budou řešit tepelná čerpadla.

„Na zdrojích tepla, které nám to umožní, navrhneme udělat tepelná čerpadla typu země-voda, tedy vrty. Ovšem toto řešení nám umožňují jen některé objekty, jako například bývalá česká škola, dům s pečovatelskou službou a také se toto řešení pokusíme realizovat u objektu mateřské školy. Princip vytápění, který je pro panelové domy, nám bohužel využití tepelného čerpadla neumožní,“ upřesňuje starosta.

Opatření proti rostoucím cenám energií je na vyšebrodské radnici aktuálně jedno z nejdiskutovanějších témat. „Naše současné vedení města má snahu, abychom ten dopad energií, který na nás díky celosvětovému dění dopadá, byl na naše občany co nejmenší. Přiznáváme, že se nám to nepovede úplně eliminovat, ale děláme vše pro to, aby to město Vyšší Brod i naši spoluobčané, kteří bydlí v obecních bytech nebo v bytech napojených na veřejný zdroj tepla, ustáli energeticky a hlavně finančně,“ dodává závěrem Jindřich Hanzlíček.