Také jihočeští dopravní policisté se v pátek 21. dubna 2023 zapojili do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce SPEEDMARATHON, s cílem snížení dopravní nehodovosti v důsledku nedodržování ustanovení zákona o nejvyšší povolené rychlosti v jízdě v obcích a mimo ně.

V našem kraji se zúčastnilo více jak pět desítek zmíněných specialistů vybavených zařízením k měření rychlosti, kteří za 24 hodin zastavili a zkontrolovali 439 motorových vozidel. Přitom zjistili 178 přestupků a nejčastějším prohřeškem byla právě sledovaná rychlost – v 122 případech. Spolehlivě zjištěné porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích bylo většinou vyřízeno uložením příkazu – blokovou pokutou, jen pár případů bylo předáno k projednání na místě příslušný správní odbor obce s rozšířenou působností.

Dále jsme zjistili několik přestupků na úseku aktivní i pasivní bezpečnosti řidičů a spolucestujících

8 x nepoužití bezpečnostních pásů a zádržného zařízení
23 motorových vozidel vykázalo nevyhovující technický stav
4 x neuhrazení dálničního poplatku k užití zmíněné rychlostní komunikace
2 x použití návykové látky – OPL

Porušení nejvyšší povolené rychlosti v jízdě a styl jízdy řidičem motorového vozidla a jedním z rozhodujících faktorů, které vedou k rizikovému chování na silnicích všech typů a bývají jednou z velmi častých příčin dopravní nehod. Myslete na to!

Zdroj: por. Bc. Milan Bajcura, KŘP Jihočeského kraje