V pátek 12. května se v Městském divadle v Českém Krumlově konalo setkání členů Euroregionu k třicetiletému výročí spolupráce. Dle motta „Společně. Dále. Růst.“ se řečníci této konference nejen ohlédli za 30 lety úspěšné přeshraniční spolupráce, zdůraznili její důležitost, kterou jsme si znovu uvědomili v období covidové pandemie, kdy otevřené hranice nebyly samozřejmostí, ale především se dívali do budoucna na další vytyčené cíle.

Euroregion představuje seskupení 350 měst a obcí z příhraničních regionů Čech, Rakouska a Německa. Mezi hlavní cíle Euroregionu patří podpora přeshraniční spolupráce a regionální zakotvení evropské myšlenky: vzájemného setkávání, odbourávání předsudků a učení se vzájemnému porozumění. Tato spolupráce započala v roce 1993, kdy Christoph Leitl (Horní Rakousko), zemský radní Ingo Weiß (Dolní Bavorsko) a Jan Vrána (Šumava) podepsali v Českém Krumlově zakládací listinu trilaterálního komunálního spolku Euroregion Bavorský les – Šumava.

Český Krumlov hostil výroční setkání členů Euroregionu, hosty uvítal Alexandr Nogrády, starosta města Český Krumlov, slovy: „Český Krumlov je městem kultury, centrem setkávání a velmi se angažuje v rámci přeshraniční spolupráce. Velmi nás těší, že se toto setkání uskutečňuje právě zde.“ 

Euroregionu, jakožto 30letému oslavenci, popřál také jeho spoluzakladatel Christoph Leitl, který se ohlédl za uplynulými roky spolupráce, ale také Euroregionu přál optimistické výhledy do let budoucích.

Také František Talíř, první náměstek hejtmana Jihočeského kraje, pak připomněl nedávnou turbulentní dobu a nelehké časy, kterými si Euroregion prošel, avšak s vidinou lepších zítřků. „Uprostřed Euroregionu je Šumava, což jsou zelené plíce našeho regionu. Šumava si prošla v nedávné době velkými výzvami – přišly vichřice, přišly orkány, přišel kůrovec, život do jisté míry ustrnul, nevědělo se, co bude dál, všechno se zastavilo. Podobným způsobem i náš region prošel různými vichřicemi a orkány ve 20. století. Jestli můžeme ty nenávistné ideologie, které hnaly jeden národ proti druhému, přirovnat právě ke kůrovci, tak i ony pozastavily život na Šumavě, zůstalo vzduchoprázdno, vyrostla zeď uprostřed. Nicméně, když se dnes projdeme po Šumavě, tak tam vidíme dole rašit a bujet krásné nové zelené patro. V tom je obrovská naděje dalšího života. A stejně tak už 30 let raší a bují nové mezilidské vztahy, partnerské vztahy právě mezi našimi třemi zeměmi. V tom je také obrovská naděje pro současnost i pro budoucnost,“ poděkoval za spolupráci v rámci Euroregionu.

Ivan Bartoš, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj, jehož resort zodpovídá za realizaci všech pěti programů zaměřených na rozvoj přeshraniční spolupráce, pak vyzdvihl především hodnotu spolupráce, která vzniká odspodu, již na komunální úrovni. „Přeshraniční spolupráce je lakmusový papírek na tu spolupráci evropskou. To, co v Euroregionu funguje v drobném, to je Evropa ve velkém. Regiony tvoří Evropu.“

A protože hudba spojuje, tak jakou jsou spojeny naše regiony, k dobré náladě během akce přispěl také koncert pěveckého sboru Gymnázia Strakonice a Dudácké kapely. Slavnostním odpolednem provázel Milan Vácha.

Zdroj: Andrea Hakenová, referentka kultury a PR města Český Krumlov