V rukou lékařů Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Písek končí stále více pacientů, jejichž zdravotní potíže souvisejí s užíváním drog. V různé formě se to týká jak ilegálních návykových látek, tak těch volně dostupných. Podle primáře oddělení Karla Chytrého jde o třicetinásobný nárůst oproti období před deseti lety.

„S pacienty, jejichž hospitalizace souvisí s drogami, se setkáváme několikrát do měsíce. Ať už jde o děti, které samy omamnou a psychotropní látku užily a s následnými potíži se u nás léčily, nebo o novorozence drogově závislých matek,“ sdělil primář Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Písek Karel Chytrý.

Takoví novorozenci se často rodí předčasně a první dny po porodu jeví abstinenční příznaky. „Novorozenecký abstinenční syndrom se projevuje například podrážděností, křečemi, poruchami spánku, zvracením a například průjmem. Intenzitu těchto příznaků ovlivňuje druh návykové látky, frekvence užívání i délka závislosti,“ řekl Karel Růžička, lékař Neonatologického oddělení Nemocnice Písek.

Podobné symptomy mají děti, které omamnou látku samy požily. „Přijímáme je kvůli křečím, zvracení, úzkostem. Většinou jde o teenagery. A na vině je buď ilegální droga, například pervitin, nebo volně dostupná látka typu HHC, Kratom, nikotinové sáčky, alkohol, popřípadě různé kombinace těchto látek,“ řekl Karel Chytrý.

Enormnímu nárůstu dětských drogových případů se lékaři přizpůsobili už při příjmu pacientů. „Když jsme dříve přijímali dítě ve špatném stavu, tak jsme mezi původce těchto obtíží drogy hned nezahrnovali. Dnes je naopak máme mezi hlavními možnými příčinami a přizpůsobujeme tomu i vyšetřování pacientů. Díky včasné diagnostice můžeme rychleji zahájit léčbu. Ani poté, co vyřešíme akutní stav, ale nemá pacient vyhráno. Aby se k nám s podobnými nebo dalšími navazujícími potíži znovu nedostal, čeká ho zpravidla dlouhodobá léčba závislosti,“ dodal Karel Chytrý.

Akutní stavy související s užíváním drog se netýkají pouze dětského oddělení. Na rostoucí počet případů upozorňují například také internisté, anesteziologové a další odborníci. Omamným a psychotropním látkám se například věnují ve své kazuistice (pozn. případové studii) David Randák a Pavel Malina z Oddělení klinické biochemie Nemocnice Písek a Ladislav Gergely z Interního oddělení. Společně popsali případ padesátníka, kterého do nemocnice přijali v bezvědomí.

„Pacient u nás byl hospitalizován už před lety, tehdy měl z neobjasněných příčin horečku. Tentokrát mu z neznámých důvodů selhávaly dechové funkce i ledviny. Předpokládáme, že na počátku tohoto stavu byly drogy, které způsobily takzvaný Serotoninový syndrom. Zjednodušeně, šlo o otravu drogami,“ řekl Pavel Malina, primář Oddělení klinické biochemie Nemocnice Písek.