Kvalitní a bezpečná dopravní infrastruktura. Takový je cíl Jihočeského kraje, který jen za rok 2024 investuje do výstavby a modernizace silnic a mostů 2,032 miliardy korun. Do oprav těch stávajících pak půjde dalších 628 milionů, z čehož 376 milionů získá kraj ze Státního fondu dopravní infrastruktury.  Plných 2,660 miliard se tak v roce 2024 promění v celkem 60 dopravních akcí u silnic II. a III. tříd Jihočeského kraje. Pracovat se bude na 16 mostech či 16 rekonstrukcích silnic a přestavbách křižovatek. Opraveno a modernizováno pak bude 28 silničních úseků v celkové délce 60 km.

„Kvalitní silnice jsou naší prioritou. Každý den se po nich hlavně Jihočeši vydávají za prací, zábavou, k rodinám či blízkým. Chceme, aby jejich cesta byla pohodlná a bezpečná,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast investic Tomáš Hajdušek.

Modernizaci dopravní infrastruktury Jihočeský kraj provádí vždy v úzké spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic či Správou železnic tak, aby stavební uzavírky a dopravní výluky obtěžovaly jihočeské řidiče jen v nezbytné míře. „Nechceme, aby Jihočeši trávili svůj čas na cestách déle, než musí. Každá minuta, kdy můžeme být se svou rodinou má svou cenu.  Proto stavby pečlivě plánujeme tak, aby se z našich silnic nestalo jedno velké staveniště, kterému se dá jen s velkými obtížemi vyhnout,“ uvedl hejtman Martin Kuba.

Nad rámec výše uvedených plánovaných investic realizuje Jihočeský kraj také výstavbu obchvatu obce Žár a města Kaplice spolufinancovanou z prostředků Evropské unie IROP 2. Nejvýznamnější investiční akce Jihočeského kraje jsou popsány níže.

 

Nejvýznamnější akce, které bude Jihočeský kraj v roce 2024 realizovat (spolufinancované z EU):

Název akce: Obchvat Kaplice

Důvod realizace: novostavba

Typ uzavírky: úplné i částečné uzavírky v návaznosti na etapy výstavby

Předpokládané stavební náklady celkem: 210 mil. Kč

Doba realizace: zahájení 2024 – dokončení 2025

 

Název akce: Obchvat Žár:

Důvod realizace: novostavba

Typ uzavírky: úplné i částečné uzavírky v návaznosti na etapy výstavby

Předpokládané stavební náklady celkem: 192 mil. Kč

Doba realizace: zahájení 2023 – dokončení 2024

 

Nejvýznamnější opravy, rekonstrukce a modernizace, které bude Jihočeský kraj v roce 2024 realizovat ze svého rozpočtu

Název akce: Rekonstrukce silnice II/406, Dačice – Slavonice

Důvod realizace: rekonstrukce

Typ uzavírky: úplné i částečné uzavírky v návaznosti na etapy výstavby

Předpokládané stavební náklady: 160 mil. Kč

Doba realizace: zahájení 2023 – dokončení 2024

 

Název akce: Silnice II/141 – stoupací pruhy Libínské Sedlo

Důvod realizace: rekonstrukce

Typ uzavírky: úplné i částečné uzavírky v návaznosti na etapy výstavby

Předpokládané stavební náklady: 68 mil. Kč

Doba realizace: 9 měsíců

 

Název akce: Zkapacitnění a úpravy křižovatky II/157 ulice do Mladého, 6. etapa

                           (dálniční přivaděč)

Důvod realizace: novostavba

Typ uzavírky: úplné i částečné uzavírky v návaznosti na etapy výstavby

Předpokládané stavební náklady: 153 mil. Kč

Doba realizace: 9 měsíců

 

Název akce: „Modernizace silnic III/15618 a III/15616, průtah Nové Hrady“ a

                            „Křižovatka silnic II/154 a III/15618, Nové Hrady“

Důvod realizace: novostavba a rekonstrukce

Typ uzavírky: úplné i částečné uzavírky v návaznosti na etapy výstavby

Předpokládané stavební náklady: 84 mil. Kč

Doba realizace: zahájení 2023 – dokončení 2024

 

Název akce: „Most evid. č. 121-007 přes Vltavu“

Důvod r realizace: špatný stavebně technický stav

Typ uzavírky: úplná uzavírka

Předpokládané stavební náklady: 87 mil. Kč

Doba realizace: 8 měsíců

 

Další příklady akcí v realizaci (z rozpočtu JčK):

Název akce: Křižovatka sil. II/157 a II/160 pod autobusovým nádražím, Český Krumlov

Důvod realizace: zvýšení bezpečnosti sil. provozu a špatný stavebně technický stav vozovky

Typ uzavírky: částečná uzavírka – rozdělena na etapy

Předpokládané stavební náklady: 27 mil Kč (spoluinvestor město ČK)

Doba realizace: 4 měsíce

 

Název akce: Úprava křižovatky silnic II/146 a II/603 u Chotýčan

                           (přestavba na okružní křižovatku)

Důvod realizace: zvýšení bezpečnosti sil. provozu

Typ uzavírky: částečná uzavírka – rozdělena na etapy

Předpokládané náklady: 31 mil. Kč

Doba realizace: 6 měsíců

 

Název akce: Úprava křižovatky sil. II/145, III/14126 a III/14128 u ČSPH Vitějovice – Stopařka

                           (přestavba na okružní křižovatku)

Důvod realizace: zvýšení bezpečnosti sil. provozu

Typ uzavírky: částečná uzavírka – rozdělena na etapy

Předpokládané stavební náklady: 25 mil Kč

Doba realizace: 4 měsíce