V pořadí třetí lavička s artefaktem, která odkazuje na některou z významných osobností v historii města, stojí od čtvrtka 26. října na promenádě mezi Kamenným mostem a městskou elektrárnou v Písku. Nová lavička je věnována technikovi a vynálezci Františku Křižíkovi.

Její obloukový sedák s opěrákem evokuje komutátor elektrického motoru. Bočnice posezení je tvořena monogramem FK. „Součástí instalace je také figurka inspirovaná panáčkem z Google maps, která kolemjdoucí nabádá k pozvednutí zraku na kopii obloukové lampy – nejznámějšímu vynálezu Františka Křižíka,“ uvedla Jana Vlášková z odboru školství a kultury. Autorem díla umělecký kovář Jiří Bajer. Město za lavičku zaplatilo 245 000 korun.
Minulý rok byly ve městě nainstalovány dva užitné výtvarné objekty k poctě významným píseckým osobnostem. První byla užitná lavička s grafickým artefaktem odkazující na spisovatele Fráňu Šrámka, která je umístěna na levém břehu Otavy u jezu, druhá byla věnována houslistovi a hudebnímu pedagogovi Otakaru Ševčíkovi a stojí u vchodu do pietního parku sv. Trojice.
Vynálezce František Křižík zanechal v Písku nesmazatelnou stopu. Písek se díky němu stal prvním českým městem se stálým veřejným elektrickým osvětlením. Křižík také vybavil potřebným zařízením městskou elektrárnu, která vznikla přestavbou vodního mlýna a funguje dodnes.