V tomto roce je to již 70 let, kdy zahájila svou činnost Jedenáctiletá střední škola v Kaplici, a proto je rok 1953 považován za počátek středního školství v tomto městě. Tradice pokračuje a přináší nové možnosti dalšího vzdělávání, otevírá mladým generacím dveře pro další poznání a případný mezikrok k vysokoškolskému studiu.

SOŠ a SOU Kaplice si během celého roku 2023 připomíná toto výročí rozmanitými akcemi a projekty. Již v březnu zorganizovala „Měsíc vzdělávání dospělých“ s širokou nabídkou seminářů, workshopů a přednášek. V jarních měsících studenti SOŠ a SOU Kaplice společně s žáky kaplických základních škol ze spádové oblasti vysadili tradiční ovocné odrůdy a tento projekt nazvali „Stromem poznání“.

Oslavy vyvrcholí v pátek 9. června v Kulturním domě v Kaplici, kde budou oceněni významní pedagogové kaplického středního školství, a to za účastí partnerů školy, žáků i absolventů.

V měsíci říjnu budou celoroční oslavy ukončeny výstavou o historii středního školství v Kaplici, která se uskuteční ve výstavní síni kaplického kina.

Zdroj: Bc. David Hocke, Krajský úřad Jihočeského kraje