Ředitelství silnic a dálnic chce ještě letos vyhlásit výběrové řízení na novostavbu silnice I/39 mezi Dolním Třebonínem a Rájovem na Českokrumlovsku. Nová komunikace by pak měla zajistit lepší spojení budoucí dálnice D3 s Českým Krumlovem.

Na sociální síti X to oznámil generální ředitel ŘSD Radek Mátl. „ŘSD zahájilo výběrové řízení na zhotovitele stavby I/39 Třebonín (MÚK D3) – Rájov. Předpokládaná hodnota zakázky je 437 milionů korun bez DPH. Stavba 3,2 kilometru dlouhého přivaděče od dálnice D3 směrem na Český Krumlov má vydané stavební povolení v právní moci a dokončeny výkupy pozemků,“ sdělil Radek Mátl.

Částečná novostavba silnice I/39 povede podél současné silnice II/155 v úseku Dolní Třebonín – Rájov a spojí budoucí dálnici D3 s Českým Krumlovem prostřednictvím mimoúrovňové křižovatky Dolní Třebonín. Její výstavbou dojde ke zlepšení kvality, plynulosti a také bezpečnosti dopravy.

Úsek budoucí silnice I/39 mezi Dolním Třebonínem a Rájovem bude procházet po jižním okraji Dolního Třebonína. Odtud povede nezastavěným územím po loukách a zemědělských pozemcích až ke křížení se současnou silnicí I/39.

Druhou část stavby pak bude tvořit rekonstrukce silnice II/155 od mimoúrovňové křižovatky Dolní Třebonín ke křižovatce se silnicí I/3.