Snížení prašnosti, osazení vhodnou zelení, povrchem i mobiliářem a zpříjemnění prostoru pro posezení a trávení volného času na náměstíčku před KD Vltava zahrnuje revitalizace prostoru. Na tiskové konferenci se tam ve čtvrtek 4. května sešli představitelé města – primátorka Dagmar Škodová Parmová s 1. náměstkem Petrem Marošem a radním Martinem Kubou.

Zvelebení prostoru bude předcházet jeho oplocení a odvezení zeminy a původní letité suti ze dvou poměrně hlubokých jam, do kterých budou poté zasazeny nové stromy. Získají tak optimální prostor pro své prokořenění. Vodní prvek na náměstíčku zůstane zachován. Práce na projektu podpořeného z 90% Norskými fondy skončí na podzim. Informace o chystané revitalizaci obdrželi občané v dotčené lokalitě na sídlišti Vltava v dostatečném předstihu do svých schránek.

„Začínáme už příští týden ve středu 10. května. Stavební práce skončí v listopadu letošního roku. Celý prostor bude po dobu revitalizace oplocený a prosíme místní obyvatele o trpělivost,“ říká 1. náměstek primátorky Petr Maroš.

„Na tomto sídlišti jsem vyrůstal a dobře ho znám, dokonce z obou stran. Nejdříve jsme bydleli v Písecké ulici přes most a potom v paneláku přímo u náměstíčka. Tady byla samoobsluha a nahoře prodávali salámy,“ vzpomíná na své sídlištní dětství Martin Kuba. „Jsem rád, že se tady s tím nevyhovujícím, prašným, esteticky nevzhledným a nefunkčním prostorem konečně něco stane. Místní obyvatelé si to po těch letech více než zaslouží. Věřím, že tady vznikne přirozeně vyhledávané místo pro setkávání i posezení,“ dodává.

Důležité lokální centrum s prvky zeleně v blízkosti KD Vltava. Prostranství trpí vadami jak provozními, tak technickými. Cílem revitalizace je úprava dříve provedených zásahů s ohledem na zjištěné vady a nedostatky. Nová podoba náměstí by měla veřejnosti opět sloužit pro shromažďování a průchod, ale i pro krátkodobý odpočinek v zeleni, která tak naváže na další drobnou sídlištní zeleň, ale i na široký zelený pás lemující řeku Vltavu a nedaleký rekreační park 4 Dvory.

Předmětem rekonstrukce jsou úpravy stávajícího prostoru parku, které umožní lépe plnit jeho ekologickou funkci, a to především díky lepšímu zadržování a vsakování vody. Odstraněny budou původní mlatové povrchy, změněny trasy chodníků, plocha zeleně bude rozšířena o trvalkové záhony, travní porosty a vzrostlé stromy. Vše bude doplněno mobiliářem, jako jsou např. lavičky, kolostavy, odpadkové koše či stínící plachta. Nainstalováno bude nové veřejné osvětlení a zavlažovací systém.

Zdroj: město České Budějovice