Písek nabízí stomatologům, kteří by ve městě chtěli otevřít novou ordinaci, bezúročnou půjčku ve výši dva miliony korun a dobou splatnosti až sedm let. Vyhlášení nového dotačního titulu nazvaného Zubaři pro Písek schválilo na svém prvním letošním jednání zastupitelstvo.
„Pro tento rok je v rozpočtu na dotaci vyhrazeno šest milionů korun, dalších 700 000 korun schválili zastupitelé na propagaci,“ řekl místostarosta Josef Soumar. Poznamenal, že je podle jeho názoru částka na propagaci vysoká a nemusela by být utracena v plné výši. „Dohlédnu na to, aby byly tyto prostředky utraceny racionálně a efektivně,“ uvedl.
Písek se stejně jako jiná města potýká s nedostatkem zubních lékařů, několik jich loni odešlo do důchodu, další kvůli věku ukončení praxe v dohledné době plánují, ne všichni za sebe mají náhradu. Cílem dotace je tak přilákat do města nové stomatology.
„Půjčku od města mohou žadatelé využít na pořízení, opravu, rekonstrukci nebo vybavení ordinace a také na mzdové náklady zdravotní sestry v ordinaci,“ upřesnil místostarosta s tím, že o dotaci je možné žádat od 1. března do 31. prosince tohoto roku. Podmínkou pro přiznání finanční podpory je zahájení lékařské praxe na území města do 12 měsíců od podpisu smlouvy o poskytnutí půjčky a její provozování minimálně do konce splatnosti návratné finanční výpomoci.
Bezúročná půjčka má stanovenu splatnost pět nebo sedm let, a to formou čtvrtletní nebo roční splátky. Pokud lékař ukončí provoz své praxe v Písku dříve, bude povinen uhradit doplatek do 90 dnů od data ukončení. „Podmínkou přidělení dotace je také povinnost stomatologa registrovat pojištěnce v maximálním možném počtu a poskytovat jim péči na základě uzavřené smlouvy na úhradu a poskytování hrazených služeb se zdravotní pojišťovnou. Příjemce se musí také zavázat, že děti do 15 let včetně a senioři ve věku 65 a více let budou tvořit alespoň deset procent ze všech jeho registrovaných pacientů,“ doplnil Josef Soumar.
Dotační titul vznikl na základě návrhu opozičního hnutí Hlas Písku. Loni v prosinci zastupitelstvo schválilo záměr vyhlášení dotačního programu a uložilo radě města zpracovat pravidla. Program je zaměřen na příchod nových zubařů do Písku, není tak určen stomatologům, kteří již v Písku mají svou ordinaci.