Přesně měsíc uplynul dnes od úplného uzavření Lazebnického mostu v centru Českého Krumlova. Most prochází kompletní rekonstrukcí a logistika celé stavby bude probíhat nájezdovou cestou v korytě Vltavy, její vybudování ale přerušila na přelomu roku povodeň. Nyní se hladina řeky vrací do normálu a práce na násypu tak mohou pokračovat.

Přípravné práce kolem náročné rekonstrukce Lazebnického mostu začaly už loni na podzim, velký zásah pro pěší i auta nastal ale až na začátku ledna, kdy se most uzavřel pro veškerou dopravu.

Během měsíce stavební dělníci odmontovali z původního mostu veškeré dřevěné části, ubourali závěrné zídky a částečně i úložné prahy. „Od včerejšího dne snížilo Povodí Vltavy odtok z Lipna, hladina Vltavy klesá a můžeme tak pokračovat ve stavebních pracích na vybudování příjezdové cesty v korytě řeky, což je nejvhodnější způsob, jak se může těžká technika dostat k mostu bez toho, aniž by ohrozila v úzkých uličkách obyvatele a návštěvníky a nepoškodila historické domy v centru,“ říká místostarosta Zbyněk Toman.

Příjezdovou cestu začali stavbaři budovat už na podzim, práce ale pak přerušila povodeň. Komunikaci v řece velká voda příliš nepoškodila, stavbaři již tak mohou znovu pokračovat v jejím navážení.

„Mezi ostrovem a břehem budeme v nejbližších dnech a týdnech budovat pracovní plošinu pro jeřáb, následně se u opěr mostu udělají provizorní opěry s nosníky, na kterých budou dočasně zavěšeny inženýrské sítě, které jsou umístěny na stávající nosné konstrukci. Poté se nosná konstrukce rozřeže a odveze pryč,“ vysvětluje investiční technik Karel Jirovec.

V konečné fázi se sem bude dopravovat a ukládat na nová ložiska nová ocelová nosná konstrukce po 20metrových částech, která se na místě smontuje. Harmonogram počítá s dokončením rekonstrukce do začátku května.