Od 1. ledna 2024 začne ve Vyšším Brodě platit nový systém odpadového hospodářství. Jednorázový roční poplatek ve výši 550 korun na osobu za svoz komunálního odpadu bude zrušen. Zastupitelstvo města bude ve středu 6. prosince 2023 schvalovat novou obecně závaznou vyhlášku na odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

„Pro všechny občany by to mělo znamenat to, že si své nádoby na komunální odpad budou muset nechat očipovat příslušným čipem a každá jednotlivá nádoba se tak bude vážit pro zjištění množství komunálního odpadu. Cílem je, aby místní občané spravedlivě platili za svůj vyprodukovaný odpad příslušnou částku podle množství vyprodukovaného odpadu,“ upřesňuje nový systém místostarosta města Jaroslav Marek.

Vlastník nemovité věci tak bude hradit příslušný poplatek pouze za konkrétní množství svezeného směsného komunálního odpadu. Každý vlastník nemovitosti bude muset také sdělit četnost svozu komunálního odpadu (1x týdně, jednou za 14 dní nebo jednou měsíčně). Poplatek za svoz komunálního odpadu se bude platit zpětně za kalendářní rok. To znamená, že poplatek za svoz odpadu za rok 2024 se bude platit až v roce 2025. Vedení města také apeluje na občany Vyššího Brodu, aby již neplatili roční poplatek pro rok 2024.

Smyslem změny systému je i dosažení požadované míry separace tříděného odpadu. Ta musí v roce 2025 činit minimálně 55 procent. „Toto je unikátní systém svozu komunálního odpadu, kdy nám to řeší nejen narovnání prostředí pro naše občany, ale také je to řešení pro míru separace odpadu, kterou nám bude ukládat zákon od roku 2025. Tento systém má samozřejmě i svá negativa, kterých jsme si vědomi. Jedním z nich je možnost tvorby černých skládek, ovšem toto bude přísně hlídáno například městskou policií a budou padat velmi vysoké pokuty, pokud k takové černé skládce dojde,“ dodává Jaroslav Marek.

Četnost a adresu vlastníka nemovitosti včetně počtu odpadových nádob musí občané města nahlásit v průběhu prosince tohoto roku na odboru životního prostředí. K čipování odpadových nádob budou lidé vyzváni taktéž pracovníkem odboru životního prostředí. Informace k novému  systému odpadového hospodářství najdete na webových stánkách města www.mestovyssibrod.cz.