Město Písek získalo ocenění od společnosti Elektrowin za sběr vysloužilých elektrospotřebičů v kategorii obcí nad 10 tisíc obyvatel a finanční odměnu ve výši 15 tisíc korun. Elektrooskara, certifikát a šek převzal na ceremoniálu v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou místostarosta Josef Soumar.

Písek byl jediným ze zúčastněných jihočeských měst, ve kterém meziročně vzrostlo množství zpětně odevzdaného elektroodpadu. „Výsledek našeho města je zásluhou všech obyvatel Písku, kteří odkládají vysloužilé elektrospotřebiče do speciálních nádob nebo do sběrných dvorů. Za to jim patří velké poděkování,“ řekl místostarosta Josef Soumar.

Připomněl, že Písek má hustou síť sběrných dvorů a míst s nádobami na separovaný odpad, snaží se tak své obyvatele ke třídění motivovat. Velké množství občanů se i díky tomu do systému aktivně zapojuje do sběru separovaného odpadu.