Jihočeský kraj podpoří bezplatné školní stravování pro děti, žáky a studenty ve věku od 2 do 26 let, kteří navštěvují mateřské, základní a střední školy, resp. využívají internáty nebo domovy mládeže v Jihočeském kraji a jejichž rodiny se ocitly v nepříznivé finanční situaci. Dotační program „Obědy pro jihočeské děti“ dnes jednomyslně schválila Rada Jihočeského kraje. Fungovat bude elektronicky a bez zbytečné administrativy.

Ne každé dítě má v životě stejnou startovní pozici. Je smutné, že v dnešní době existují děti, které nemohou využívat školní stravování, protože rodiče nemají dostatek finančních prostředků. Jsem přesvědčen, že ty základní podmínky by měly být pro všechny děti vyrovnané. Děti, které nechodí do školních jídelen jednoduše proto, že jejich rodiče na obědy nemaní peníze, se obvykle nestravují optimálně, a navíc jsou vyloučené z kolektivu, což se negativně promítá do jejich dalšího života. Ředitelé škol mají několik nástrojů, jak takovou situaci řešit. Náš jihočeský program mi ale přijde daleko nejjednodušší,“ řekl náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro oblast školství Pavel Klíma.

Kraj využil výzvu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) z Operačního programu Zaměstnanost plus, který čerpá prostředky z Evropské unie a doplnil ji částkou 5 310 300 Kč ze svého rozpočtu. „Celkově tedy na podporu bezplatného školního stravování v našem kraji půjde 16,5 milionu korun. My jsme zareagovali rychle a byli jsme první kraj, který k tomu takto přistoupil. A protože už máme zkušenost z našich dotačních programů „My v tom Jihočechy nenecháme“ a „Kroužky pro jihočeské děti, tak využijeme stejnou strukturu našeho elektronického podání i ověření Úřadu práce. To je velká výhoda,“ řekl Klíma a dodal, že tento systém se stal vzorem pro ostatní kraje České republiky.

Dotační program poběží dva školní roky 2023/2024 a 2024/2025. Zapojit se do něj mohou organizace poskytující školní stravování v Jihočeském kraji a rodiny, které pobírají alespoň jednu z vymezených dávek: doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí, odměnu pěstouna, příspěvek při pěstounské péči nebo příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Stejně jako v případě programu „Kroužky pro jihočeské děti“ poskytne kraj finanční prostředky přímo organizacím, které se do programu zapojí. Nebudou tedy vypláceny jednotlivým rodinám. „Rodiny pak budou žádost o poskytnutí příspěvku podávat elektronicky přes webový portál Obědy pro jihočeské děti. Vše tedy bude možné vyřídit online s minimální administrativní náročností. Elektronicky bude probíhat i podávání žádostí o dotaci ze strany zapojených organizací poskytujících školní stravování“, dodal Klíma.

Veškeré informace o   možnostech čerpání dotace na bezplatné školní stravování a podklady pro podání žádosti ze strany rodin i organizací jsou od 21. 7. 2023 k dispozici na webovém portálu obedy.kraj-jihocesky.cz a na webových stránkách Jihočeského kraje. Od tohoto data se také mohou v portálu Obědy pro jihočeské děti registrovat organizace, které se chtějí do dotačního programu zapojit. Žádosti o dotaci mohou organizace podávat od 21. 8. 2023 do 31. 1. 2025. Rodiny budou moci o příspěvek na školní stravování žádat průběžně od 1. 9. 2023.

Zdroj: Bc. David Hocke, Krajský úřad Jihočeského kraje