Slavnostním přestřižením pásky byla slavnostně uvedena do provozu stavba východního obchvatu Vlachovo Březí. Stalo se tak v pondělí 30. října 2023. Občanům města na Prachaticku se díky nové komunikaci výrazně uleví od dopravy a zároveň se jim zvýší kvalita bydlení.

Celkové náklady na obchvat Vlachova Březí byly více než 181 milionů včetně DPH. Samotné stavební práce stály více než 163 milionů, projektová dokumentace, přeložky inženýrských sítí a výkupy pozemků pak dalších 17 milionů. Na financování se podílel Evropský fond pro regionální rozvoj IROP částkou 139,4 milionů a kraj ze svého rozpočtu zaplatil 40 milionů. Město Vlachovo Březí přispělo 1,3 miliony.

Je to další obchvat jihočeských měst a obcí, který se nám podařilo dotáhnout do konce a na který tady ve Vlachově Březí dlouho čekali. Slíbil jsem, že příprava dopravních projektů bude prioritou naší koalice, protože se na ně v Jihočeském kraji čekalo opravdu dlouho. Desítky let se o nich mluví a úplně připraveny zatím nebyly. My je postupně realizujeme a dnes stojíme na další otevřené stavbě. Připraveny jsou však další. Teď například budeme zahajovat výběr dodavatele, který by měl stavět druhou část obchvatu Kaplice, dotahujeme přípravu obchvatu v Blatné a nedaleko odsud budeme připravovat obchvat v Husinci. Také dotahujeme všechny stavby, související s dálničním obchvatem Českých Budějovic,“ nastínil hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba, podle něhož je nedílnou součástí přípravy staveb také komunikace s majiteli dotčených pozemků. „Málokdo si uvědomuje, jak důležité je poctivě odvést už tu přípravu, jednat s vlastníky, vykupovat pozemky. Věnujeme se tomu poctivě a pozemky proměňujeme v dopravní stavby po kterých se dá jezdit,“ dodal hejtman Kuba.

Jeho slova potvrzuje náměstek pro oblast financi Tomáš Hajdušek. „Jsem opravdu rád, že se podařilo dokončit stavbu, která znamená zklidnění dopravy v obci Vlachovo Březí. Taková investice má smysl a chceme v ní pokračovat. Dobrou zprávu mám však pro všechny Jihočechy. My jako Jihočeský kraj právě připravujeme rozpočet na příští čtyři roky. Na dopravní stavby je připraveno více než deset miliard korun. To je ohromná částka, ale už dnes vám mohu slíbit, že bude vynaložena účelně. Tedy tak, aby přinesla co největší užitek všem Jihočechům,“ uvedl náměstek Hajdušek, podle něhož je recept na účelné nakládání s veřejnými prostředky snadný. „Hospodaříme s nimi tak, jako by byly naše vlastní,“ vysvětlil Hajdušek.

Jihočeský kraj je však úspěšný i v rámci čerpání dotací. Potvrzují to slova ředitele jihočeské pobočky Centra pro regionální rozvoj, které spravuje projekty IROP Petra Boušky. „IROP podpořil v posledním programovém období 51 silničních projektů v Jihočeském kraji. Přispěl částkou 2,37 miliardy korun, díky nimž se podařilo zrekonstruovat 219 km silnic, což je vůbec nejvíce z celé České republiky,“ upřesnil Bouška.

Práce na obchvatu byly zahájeny v dubnu 2022. Součástí stavby jsou úpravy křižujících komunikací v rozsahu potřebném pro zřízení úrovňových křižovatek, chodníky, sjezdy, stezka pro pěší a cyklisty, most, zřízení opěrných zdí, osazení protihlukových stěn, provedení odvodnění komunikace, přeložka vodního toku, přeložky kanalizace, přeložky vodovodu, úpravy meliorací, provedení oplocení, veřejné osvětlení a také přeložky stávajících sítí technického vybavení. Do provozu je obchvat uveden předčasně. Kompletně hotovo bude až koncem listopadu, kdy budou provedeny všechny dokončovací práce, napojení křižovatek a opravy objízdných tras.

Obvyklé archeologické práce během stavby tentokrát přinesly zajímavé nálezy. Archeologové z Prachatického muzea prozkoumali pozůstatky osídlení z pozdní doby halštatské až časné doby laténské a dále pravděpodobně z pozdní doby laténské. Ze staršího období byly objeveny dvě mělké polozemnice (druh historické obytné stavby), z mladšího pak sídlištní jáma. Mezi nálezy převažuje keramika, dále byla získána mazanice (historický stavební materiál), přesleny a kamenný brousek. Z objektů byly odebrány vzorky výplní pro archeobotanickou analýzu rostlinných makrozbytků, která by měla přinést informace o spektru pěstovaných a konzumovaných zemědělských plodin i o složení a charakteru okolní vegetace. Stopou po ještě starším osídlení z období mezolitu je ojedinělý nález kamenné štípané industrie. V jiném místě stavěné silnice byla zjištěna koncentrace keramiky z 13. století, avšak bez vazby na sídlištní objekty nebo kulturní vrstvu.