Bezbariérovostí a novým vybavením odborných učeben fyziky a biologie se může pochlubit Základní škola Za Nádražím.

Bezbariérovému přístupu se uzpůsobily vybrané vstupy do školy, toalety na prvním i druhém stupni, a v budově druhého stupně byla do prostoru mezi schodiště zabudována výtahová plošina, která zajišťuje hendikepovaným žákům pohyb po škole. Ve škole jsou dva hendikepovaní žáci.

„Učebny fyziky a biologie prošly kompletní renovací, aby vyhovovaly novodobým tendencím ve vzdělávání. Jsou vybaveny novým nábytkem, ale také školními výukovými pomůckami jako je senzor počasí s anemometrem, senzor magnetického pole, senzor proudu, senzor zvuku, modulární elektro stavebnice a mnohými dalšími nástroji,“ uvádí ředitelka Ivana Severová.

V obou učebnách jsou namísto dataprojektorů a pláten umístěny smart boardy, které rozšiřují možnosti výuky předmětů o mnoho nových funkcí.

„Výhodou je elektřina, kterou máme zavedenou v lavicích, žáci tak mohou experimentovat. Díky systému měřicích sond můžeme se žáky vytvářet různé projekty. Výuka je celkově modernější,“ říká učitelka fyziky Eva Klimešová.

Celkové náklady dosáhly deseti milionů korun. Na modernizaci získalo město dotaci z IROP ve výši osmi milionů korun, zbytek byl uhrazen z rozpočtu.

Zdroj: Petra Nestávalová, tisková mluvčí města Český Krumlov