Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. obhájilo statut centra vysoce specializované Onkogynekologické péče a řadí se tak mezi třináct center, kterým byl statut na nadcházejících pět let udělen.

Statut Onkogynekologického centra považujeme za velmi významný nejen pro naše oddělení a nemocnici, ale především pro pacientky, o které se v rámci Jihočeského kraje staráme. Celý proces vedoucí k udělení tohoto statutu vychází z hodnocení velice přísných vstupních kritérií a z dat, týkajících se mimo jiné kvality a výsledků poskytované péče za uplynulé období, která Ministerstvo zdravotnictví ověřuje v příslušných registrech,“ sdělil generální ředitel Michal Šnorek.

„Je zapotřebí zdůraznit, že tohoto úspěchu by nebylo možné dosáhnout bez cílevědomé a systematické práce celého onkogynekologického týmu vedeného MUDr. Petrem Valhou, Ph.D., spolupráce s ostatními odbornostmi a dlouhodobé vize a podpory managementu nemocnice,“ uvedl primář Gynekologicko-porodnického oddělení doc. MUDr. Miloš Velemínský, Ph.D., MHA.

Činnost těchto center se neobejde bez široké multioborové spolupráce s dalšími lékaři – specialisty a zdravotnickými i nezdravotnickými pracovníky, kteří se na celém diagnostickém i léčebném procesu podílejí,“ doplnil ředitel úseku chirurgických oborů MUDr. Aleš Petřík, Ph.D.

Existence těchto center je také podmíněna nutností zavádění nejnovějších technologií a metod. Na značném významu nabývá v onkogynekologii robotická operativa, přičemž Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. v loňském roce získalo statut školicího centra pro robotickou operativu v gynekologii.