Zájem turistů o návštěvu jižních Čech si stále udržuje rostoucí tendenci. Potvrzují to data z veřejné databáze Českého statistického úřadu (ČSÚ) sledující návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení. Téměř 1,7 milionů návštěvníků strávilo na jihu více než 4,5 milionů nocí, průměrně necelé 3 noci za pobyt.

Údaje o návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) za 4. kvartál minulého roku uzavřela celková čísla za celý rok 2023 s meziročním navýšením. V případě počtu hostů se jedná o více než 13% meziroční nárůst a v mezikrajském srovnání je Jihočeský kraj na 3. místě za Prahou a Jihomoravským krajem. V počtu přenocování je celkové meziroční navýšení na úrovni více než 6 % a mezi kraji je ten Jihočeský na 4. místě za Prahou, Karlovarským a Královéhradeckým krajem.

Tento trend svědčí o rostoucím zájmu turistů o jedinečnou kulturu, historii a přírodní krásy našeho regionu. Klíčovým prvkem je také turistická infrastruktura v regionu pro uspokojení nároků návštěvníků. Kvalitní nabídka ubytovacích zařízení, restaurací a dalších služeb místních podnikatelů přispěla k pozitivnímu dojmu turistů a jejich návratu“, hodnotí výstupy Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje.

Celkový pozitivní výsledek za uplynulý rok byl dán především kontinuálním růstem počtu hostů i přenocování domácích návštěvníků, kteří tvoří přibližně tři čtvrtiny příjezdů. V rámci ČR je Jihočeský kraj druhou nejoblíbenější destinací mezi tuzemskými turisty, a to za Prahou. Čeští hosté zde strávili přes 3,6 milionu nocí.

Co se týče zahraničí, návštěvníci ze sousedních zemí přijeli již ve větším počtu než před covidem. Vyšší návštěvnost než v roce 2019 mají Německo, Rakousko, Slovensko i Polsko. Potenciál je vidět právě v narůstajících počtech turistů z Polska, na které poslední roky JCCR svými kampaněmi intenzivně cílí“, upřesňuje náměstek hejtmana František Talíř. „Podobné je to i s Nizozemskem, jehož obyvatelé mají jižní Čechy na prvních příčkách svého cestovatelského seznamu.“ 

Naopak stále je velmi patrný úbytek vzdálených trhů, především asijské klientely (hlavně Čína, Japonsko), ale i hostů z USA a Ruska. Ve statistikách v podstatě zmizelo 155 tisíc asijských turistů z předcovidového období, nicméně pomalu se začínají navracet návštěvníci z Taiwanu a Jižní Koreji.

Přestože se struktura zahraničních návštěvníků od covidu výrazně změnila, zaznamenala zahraniční návštěvnost 50% nárůst oproti roku 2022, což je zásluhou především právě blízkých trhů.

1.    Ze zahraničních návštěvníků u nás přespávalo nejvíce hostů z těchto zemí:
1.    Německo – 272 000 nocí
2.    Rakousko – 92 000 nocí
3.    Slovensko – 81 000 nocí
4.    Nizozemsko – 68 000 nocí
5.    Tchaj-wan – 48 500 nocí

„Jižní Čechy se nadále stávají oblíbeným cílem nejen pro domácí návštěvníky, ale i pro vracející se zahraniční turisty, což má pozitivní dopad na místní ekonomiku a rozvoj turistické infrastruktury. Pro představu, pokud v rámci oficiálních statistik jeden člověk utratí průměrně dva tisíce korun na své dovolené, tak cestovní ruch přináší zisk cca devět miliard ročně,“ dodává Petr Soukup, ředitel JCCR.