Dny evropského dědictví (European Heritage Days – EHD) se v Evropě konají od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy a řadí se k významným celoevropským kulturně poznávacím a společenským podnětům. Letos se do seznamu pořádajících institucí poprvé zařazuje i Cisterciácké opatství ve Vyšším Brodě s nabídkou ojedinělých zážitků v podobě přednášek, koncertů, kreativních dílen, a to pro každého bez rozdílu věku, pohlaví či vyznání. 

Máte rádi historii? Fascinuje Vás rod jihočeských velmožů s červenou růží v erbu? Chcete poznat a pomoci rozluštit poslední tajemství pana Petra Voka? V rámci výjimečné akce ve vyšebrodském klášteře můžete vstoupit do příběhu, který se začal psát již hluboko ve 13. století a k němuž jsou právě dopisovány poslední kapitoly. V pátek 8. 9. dopoledne vstoupí žáci základních škol do rožmberské minulosti, setkají se s Petrem Vokem, vlastnoručně pod jeho dohledem vyrobí jeho sarkofág či snubní prsten pro Kateřinu z Ludanic, nebo si vytvoří odlitek rožmberské růže.  ,,A v podvečer začneme společně bádat v rožmberské historii, virtuálně navštívíme místo posledního odpočinku nejvýznamnějších šlechticů Českého království a možná přijdeme na kloub i některým záhadám, jež jsou stále s kdysi nejhledanější hrobkou spojeny,‘‘ zve na přednášku ing. Jiří Šindelář, badatel a geofyzik.

Vyšší Brod má do sebe něco tajemného a kouzelného. Mystická záře velkého zlatého kříže Závišova a tajemství hrobky někdejších patronátních pánů dodávají starobylému šumavskému klášteru lesk téměř pohádkový. Legenda o Rožmbercích, sedících i po své smrti v honosné podzemní síni jako u sněmu, byla sice díky modernímu výzkumu vyvrácena, ale o své kouzlo a mysteriózní nádech nepřišla.

 ,,V posledních letech jste mohli sledovat zprávy o průzkumu nepřístupného vyšebrodského podzemí v médiích, seznámit se s výsledky bádání na přednáškách nebo navštívit hrobku jihočeských velmožů prostřednictvím interaktivních příloh knihy „Rožmberská hrobka – příběh hledání“, pokračuje Šindelář.

Tentokrát Vám nabízíme něco jiného. Pohřební komora Rožmberků i unikátní cínový sarkofág Petra Voka mohly být zkoumány pouze díky moderním technologiím 21. století. Nezveme Vás tedy jen na jednu z dalších přednášek, ale na ojedinělou virtuální návštěvu nepřístupného vyšebrodského podzemí.

Protože žádná technologie nedokáže zprostředkovat ono genius loci výjimečného historického místa, proběhne virtuální návštěva přímo v prostorách klášterního komplexu, takřka vedle pohřební komory vladařů rožmberského domu. A věřte, že blíž už to skutečně nejde.

Zajímavý program bude pokračovat v sobotu 9.9., kdy se návštěvníci, tentokrát nejen žáci základních škol, ale všichni, malí i velcí, budou moci zúčastnit kreativních dílen přímo na nádvoří kláštera nebo navštívit prohlídkový okruh, kde na vlastní oči spatří snubní prsten Petra Voka a Kateřiny z Ludanic či mystický Závišův kříž. Ve 14:00 hod. začne přednáška Andreje Šumbery, uznávaného zlatníka, restaurátora a akademického sochaře na téma Závišův kříž a další významné relikviářové kříže v Čechách. ,,Den plný zážitků vyvrcholí v 18:00 hod. koncertem opět v gotickém sklepení, které má úžasnou akustiku,‘‘ dodává Dita Kaiserová, jedna z koordinátorek akce.

V neděli 10. 9. bude celý program završen mší svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Přijměte pozvánku na ojedinělou akci a navštivte s námi místa, do nichž se běžně nepodíváte.

Vzhledem k očekávanému zájmu a omezené kapacitě je potřeba si místo na jednotlivé přednášky a koncert předem rezervovat. Vstupenku do výzkumného týmu a do nepřístupného vyšebrodského podzemí získáte na: https://eshop.jihoceskyvenkov.cz/eshop/E-vstupenky

A na tomtéž místě rezervujte vstupenku i na ostatní body programu.

Tuto unikátní příležitost Vám přináší Cisterciácké opatství Vyšší Brod, Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského a realizační tým výzkumu rožmberské hrobky.