V Lipně nad Vltavou skončila po patnácti měsících modernizace čistírny odpadních vod. Výsledkem prací na zařízení, kam proudí veškeré odpadní vody z tohoto turisty vyhledávaného místa, je významné zlepšení kvality a účinnosti čištění odpadních vod. Ty se z čistírny vypouštějí do Lipenské přehrady.

„Lipno nad Vltavou jako každá rekreační oblast je specifické právě tím, že se množství odpadních vod v průběhu roku významně mění. Například na vrcholu letní a zimní turistické sezony je i několikanásobně vyšší než v jiných měsících. S tímto náporem si musí čistírna odpadních vod poradit a to byl také hlavní cíl této akce. Zároveň samozřejmě sledujeme, aby vyčištěné odpadní vody, které do přehrady tečou, byly v nejlepší možné kvalitě a nepřispívaly k její eutrofizaci,“ řekl starosta obce Zdeněk Zídek.

Součástí modernizace čistírny byla nová přístavba kompletně technologicky vybavené budovy hrubého předčištění s jemnými česlemi a lisem na shrabky. To, jak název napovídá, slouží k zachycení větších nečistot a tím významně pomáhá následným procesům čištění odpadní vody.

Významným způsobem byla upravena technologie stávající čistírny, kdy došlo k novému vystrojení všech čtyř dosazovacích nádrží biologického čištění, posílení aeračních jednotek včetně instalace záložního dmychadla pro případ havárie, novou technologií byly vystrojeny lapák písku, lapák tuků a dosazovací nádrže kalu. Posíleno bylo též dávkování síranu.

„Celý projekt je koncipován tak, aby v maximální míře umožnil technologickou automatizaci procesů pomocí nového řídícího systému a omezil individuální zásahy obsluhy na nezbytné případy,“ uvedl Zdeněk Zídek.

Součástí akce jsou též změny vnějšího u vnitřního trubkování a elektroinstalace. V rámci stavby byla provedena také oprava střechy, manipulačních ploch a oplocení objektu.  „Vše se dělalo bez přerušení provozu čistírny, a kromě pohledu na staveniště v areálu, práce obyvatele Lipna žádným způsobem neomezovaly,“ doplnil Jiří Lipold technický ředitel ČEVAK a.s.

Úpravy, které začaly v létě roku 2022, stály bezmála 47 milionů korun (bez DPH). Částkou 16 milionů korun na rekonstrukci čistírny přispěl Jihočeský kraj z Krajského investičního fondu.