Minimálně dalších 70 let bude sloužit Lazebnický most, který propojuje centrum Českého Krumlova. Most, po kterém denně projdou stovky lidí, je po generální rekonstrukci, která trvala čtyři měsíce.

Chodci mohou Lazebnický most využívat již dva týdny, nyní je přístupný i pro další dopravu. Ve čtvrtek 2. května ho přestřižením pásky symbolicky otevřeli zástupci města a firem, které se na rekonstrukci podílely.

Při kompletní rekonstrukci zůstaly původní pouze opěry a středová podpěra z kamenného zdiva, vše ostatní se vyměnilo. Přípravné práce probíhaly už od podzimu loňského roku, úplná uzavírka mostu a práce na něm začaly od nového roku.

„Měsíc trvala demontáž nosné konstrukce a sanace spodní stavby. Následně stavbaři nainstalovali ocelovou nosnou konstrukci včetně dřevěné mostovky, vozovky, zábradlí a chodníku. Na tyto části je použité dubové, modřínové a smrkové dřevo,“ shrnuje průběh rekonstrukce místostarosta Zbyněk Toman.

Oprava Lazebnického mostu byla náročná stavba, zejména z hlediska umístění stavby v centru města.

„Museli jsme se vypořádat hlavně s obtížným přístupem k samotnému mostu. Tento problém jsme vyřešili 700 metrů dlouhou provizorní příjezdovou cestou, kterou jsme zřídili v řece Vltavě od pivovaru až k mostu. Veškeré práce s těžkou technikou probíhaly přímo z násypu v řece,“ říká Jiří Urban ze společnosti MI Roads, která prováděla rekonstrukci mostu. Násyp v řece byl po skončení rekonstrukce zase odstraněn.

Stavbaři se museli také vyrovnat s velkou vodou, kterou způsobilo rychlé tání sněhu na Šumavě a která začala den před Štědrým dnem a trvala až do konce ledna. Omezení na mostě mělo původně trvat 6 měsíců, nakonec se podařilo zprovoznit most pro pěší za 3,5 měsíce a za 4 měsíce je most zprovozněn kompletně i pro dopravu.

„K rekonstrukci jsme přistoupili mimo sezónu, abychom minimalizovali její dopad na obyvatele, provozovatele podniků i návštěvníky. Děkuji podnikatelům v centru, pro které to bylo náročné období, za vzájemnou spolupráci i pochopení nevyhnutelnosti rekonstrukce,“ říká Zbyněk Toman.

„Chtěl bych vyzvednout spolupráci se zástupci investora města Český Krumlov a Povodím Vltavy, kteří se s námi podíleli na věcném a rychlém řešením problémů tak, abychom společně dokázali v tak krátkém zimním čase provést,“ dodává Jiří Urban.

Lazebnický most byl prakticky v havarijním stavu, dřevěné části mostu byly vyžilé, napadené dřevokaznou houbou a původní ocelové nosníky z 50. let minulého století byly zrezivělé. Poslední oprava proběhla v roce 2009 a týkala se pouze výměny dřevěných částí mostu a povrchové úpravy ocelových nosníků.

Rekonstrukce stála město 32 milionů korun.