Během března začnou v Českém Krumlově stavební práce na křižovatce ulic Objížďková a Kaplická, jejíž přestavba na kruhový objezd bude probíhat ve spolupráci Jihočeského kraje a města.

Přestavba křižovatky pod autobusovým nádražím je zásadní pro zvýšení bezpečnosti jak pro silniční provoz, tak pro chodce. „Řada místních řidičů si to možná neuvědomuje, protože jsou na tuto křižovatku zvyklí, nicméně je opravdu hodně nepřehledná a dochází tu k menším nehodám. Například za loňský rok jich zde bylo Policií ČR evidováno osm, přičemž několik dalších bylo vyřešeno bez účasti policie,“ říká místostarosta Zbyněk Toman. Město navíc počítá s tím, že v průběhu roku 2025 dojde k zesílení dopravy směrem od dálnice D3.

Stavební práce jsou naplánované od 11. března do konce června tak, aby byla stavba dokončena před začátkem letních prázdnin. Jihočeský kraj navíc poskytne motivační finanční odměnu jeden milion korun pro dodavatelskou firmu v případě, že dokončí stavbu před stanoveným termínem.

Kruhová křižovatka bude mít v průměru 37 metrů a její stavba bude rozdělena na dílčí etapy, aby bylo možné zachovat provoz v co největší míře bez objížděk. Provoz bude většinou omezen do jednoho jízdního pruhu a řízen semafory, v některých etapách bude možné využít pro řízení provozu pracovníky zhotovitele stavby, kteří budou moci lépe reagovat na aktuální dopravní situaci. Realizace stavby bude znamenat zásah do plynulosti silničního provozu ve městě, proto ze strany města i kraje byla věnována přípravě rekonstrukce prioritní pozornost.

Celkové náklady na výstavbu kruhové křižovatky jsou vyčísleny na 46 milionů korun, z čehož Jihočeský kraj pokryje přes 33 milionů a město Český Krumlov 13 milionu korun.

„Řidiče prosíme o trpělivost a pochopení v průběhu této rozsáhlé rekonstrukce, která ovšem přinese významné zlepšení dopravy v našem městě,“ uzavírá místostarosta.