My v tom Jihočechy opět nenecháme. I v další sezoně pokračuje Jihočeský kraj s podporou nízkopříjmových domácností v našem regionu. Prioritou je tentokrát účelné využití volného času jihočeských dětí a mládeže. Na zájmové kroužky proto kraj přispěje až 4 tisíci korun pro jedno dítě, celkem do programu uvolní ze svého rozpočtu asi dvacet milionů. Hlavní výhodou nového dotačního programu je jednoduchá administrace. Nárok na příspěvek bude navázán na údaje úřadu práce, žadatelé tak nebudou muset nic dalšího dokládat. Zjednodušený postup budou mít i organizace, které dětem kroužky nabízejí. Veškeré podrobnosti naleznou zájemci od 1. června, kdy by měl být program spuštěn, na stránkách https://krouzkyprojihocechy.cz.

Nejsem fanouškem sociálních dávek pro ty, kteří se nesnaží, ale taky věřím na to, že co největší vyrovnání šancí dětí na úspěch v životě je dobrou investicí, která se dlouhodobě vyplatí nám všem. Dělám to roky v našem nadačním fondu a budu v tom pokračovat. A i jako hejtman jsem přesvědčen, že je dobré, aby kraj měl takový mechanismus nastaven,“ vysvětlil hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba důvody, proč kraj ve školním roce 2023/2024 podporuje primárně zájmové kroužky. Zdůraznil zároveň, že celý systém bude nastaven tak, aby podpora šla pouze na úhradu mimoškolních rozvojových a zájmových aktivit dětí. „Rodiče, kteří splní podmínky podpory ve formě čerpání některé ze sociálních dávek tedy opět nedostanou žádné peníze do ruky. Vytvořili jsme mechanismus „kreditů“, které lze uplatnit na úhradu aktivit dětí, abychom měli jistotu, na co budou peníze využity. Chceme tím dosáhnout toho, aby žádné jihočeské děti nezůstávaly zbytečně pozadu, pokud se snaží rozvíjet,“ dodal hejtman Kuba s tím, že hodnota kreditů bude 4 tisíc korun na jedno dítě a jeden školní rok.

Jak bude celý systém fungovat 

Rodiče se budou moci od srpna letošního roku registrovat na webových stránkách https://krouzkyprojihocechy.cz. Na základě registrace a ověření, že na podporu mají nárok, získají rodiče „kredity“ (1 kredit = 1 koruna), které budou moct využít u vzdělávacích, kulturních, sportovních a dalších organizací na úhradu mimoškolních aktivit dětí. Zároveň bude podmínkou, že rodič, který o pomoc žádá, nesmí být veden dlouhodobě na úřadu práce.

Nikdo nemusí nikam chodit nic ověřovat

Díky spolupráci s úřadem práce se podařilo vyvinout systém, kvůli kterému rodiče nemusí nikam chodit. Po zaregistrování jen úřad práce online prověří, jestli žadatelé čerpají nějakou uvedenou dávku, a mají tak na podporu nárok.

Zjednodušení systému platí i pro zapojené organizace 

Pro všechny sportovní kluby, jazykové nebo umělecké školy, kroužky a další organizace se povedlo celý proces maximálně zjednodušit. Stačí, když se budou registrovat na webových stránkách https://krouzkyprojihocechy.cz, kde budou uvedeny aktivity, na které rodič může využívat podporu. Tedy například kurzy, kroužky, členství ve sportovním klubu atd. Rodič si po registraci a ověření, že má na podporu nárok, pouze vybere organizaci, kam je jeho dítě zaregistrované, a odklikne, že chce uhradit tuto aktivitu formou kreditů. Daná organizace bude elektronicky upozorněna a pouze potvrdí, že dítě u ní opravdu aktivitu čerpá. Tím dojde ke spárování a kraj následně provede úhradu aktivity dané organizaci.

Pokud program schválí ve čtvrtek 11. května krajské zastupitelstvo, budou webové stránky spuštěny, aby se mohly organizace a kluby zaregistrovat. Následně od léta bude umožněna registrace rodičům, aby od září roku 2023 mohli čerpat podporu.

„Poslední dobou se mi zdá, že čím dál víc lidí má pocit, že za jejich úspěch či neúspěch, nebo štěstí v životě může někdo jiný. Vláda nebo společnost. Jsem přesvědčen, že o svém úspěchu či neúspěchu rozhodujeme z velké části každý sám. Co ale stojí za to, abychom jako společnost zkoušeli, je vytvářet pro všechny jihočeské děti alespoň podobnou startovní čáru. Dokud budu hejtmanem, udělám vše pro to, aby to našem kraji tak bylo,“ dodal na závěr Kuba.

Zdroj: Bc. David Hocke, Krajský úřad Jihočeského kraje