Jihočeský kraj v těchto dnech zahajuje stavbu „Silnice II/157 – zúžení před Kaplice nádraží“. Tato stavba je koordinována a bude prováděna v uzavírce pro dálnici D3, v rámci které bude postavena mimoúrovňová křižovatka Kaplice-nádraží a která vyžaduje úplnou uzavírku silnice II/157 z Kaplice-nádraží do Českého Krumlova, těsně za Kaplice-nádraží v termínu od 22. 6. do 6. 12. 2023. Oba investoři se domluvili na koordinaci svých staveb a tyto stavby tedy proběhnou v jeden časový okamžik a nebudou vyžadovat dvě uzavírky těsně po sobě a tedy další omezení na silnici II/157. V případě stavby Jihočeského kraje se jedná o rekonstrukci silnice II/157 v délce 630 m, zejména o její rozšíření tak, aby přenesla dopravní zatížení z dokončovaného úseku dálnice D3. Ve spolupráci s ŘSD, které řídí výstavbu dálnice, proběhnou od 22. 6. do 6. 12. 2023 tři etapy uzavírek komunikací, které se budou vzájemně prolínat.

V současné chvíli probíhá uzavírka silnice III/15536 mezi obcemi Mojné a Skřidla. Nejdéle trvající bude uzavírka silnice II/157 z Kaplice-nádraží ve směru jízdy do Českého Krumlova. Zde bude probíhat výstavba mimoúrovňové křižovatky a potrvá od 22. 6. do 6. 12. 2023. Po dobu stavby bude průjezd tímto úsekem silnice II/157 úplně uzavřen. Objízdná trasa pro vozidla nad 6 tun bude značena po silnicích I/3 a I/39 u Štilce. Pro ostatní vozidla bude vyznačena objízdná trasa do 15. 8. 2023 přes Velešín nádraží a Markvartice po silnici III/15710.  Na silnici III/15536 mezi obcemi Mojné a Skřidla bude stávající uzavírka prodloužena do 15. 8. 2023. Objízdná trasa je vedena po silnici III/15536 přes obce Záhorkovice dále po silnici II/157 přes Horní Třebonín a Prostřední Svince. Od 16. 8. 2023 do 12. 9. 2023 bude uzavřena silnice III/15710 mezi Markvarticemi a Velešínem. Provizorní komunikaci v tomto úseku není možné vybudovat, a proto bude objízdná trasa pro osobní dopravu vedena již po zprovozněné části silnici III/15536 přes obce Skřidla a Mojné dále směrem na Horní Třebonín po silnici II/157 až na I/39. Pro nákladní dopravu bude i v tomto případě značena objízdná trasa po silnicích I/3 a I/39 u Štilce.

Při těchto dopravních opatřeních dojde rovněž k omezení autobusových linek veřejné linkové dopravy, na které jsou zpracovány výlukové jízdní řády. Podrobné informace budou občanům dotčených obcí poskytnuty prostřednictvím vyvěšení na úřední desky obcí a rovněž letáků doručených do poštovních schránek. Podrobné informace lze najít v přílohách.

Informace k omezení veřejné dopravy při provádění stavebních prací na  D3 0311
D3 objízdné trasy
Obsluha zastávky Zubčice
Jízdní řád Kaplice – Český Krumlov
Jízdní řád Kaplice – Český Krumlov – Ktiš

Zdroj: Bc. David Hocke, Krajský úřad Jihočeského kraje