Na třech silničních úsecích v Českém Krumlově budou do prázdnin opět zprovozněna  zařízení pro měření rychlosti. Město tím navazuje na předchozí provoz radarů, který se z dlouhodobého hlediska prokázal jako efektivní nástroj pro zklidňování dopravy. Překračování rychlosti je totiž ve sledovaných úsecích velmi častým jevem.

Od listopadu 2021 bylo v provozu úsekové měření na nejvytíženějších silnicích v Krumlově – na Chvalšinské a Objížďkové. V těchto úsecích se dříve překračovala povolená rychlost 50 km/h velmi často, neukáznění řidiči ohrožovali ostatní účastníky provozu, a právě radary napomáhaly tento nešvar odstranit. Za dobu jejich provozu došlo ke zklidnění a zlepšení plynulosti dopravy.

„I přes to, že většina řidičů v měřených úsecích sundala nohu z plynu, bylo v průběhu jednoho roku měření zaznamenáno překročení rychlosti v 21 tis. případech, z čehož podíl v Českém Krumlově registrovaných vozů činil pouze 6%,“ říká vedoucí odboru dopravy Jan Sládek. Vývoj počtu přestupků v průběhu měsíců či dnů, nejvyšší dosahované rychlosti a další zajímavé údaje je možné najít v přehledném statistickém souhrnu na www.ckrumlov.cz/radary/.

„Loni na podzim skončila dodavateli měřicího zařízení smlouva a nový byl prostřednictvím veřejné zakázky vybrán letos na jaře. Do prázdnin tak budou radary znovu nainstalovány a měření bude spuštěno na třech silničních úsecích,“ uvádí starosta Alexandr Nogrády.

I nadále se bude pokračovat v měření v úsecích na silnici I/39 v ulici Chvalšinská (v úseku od parkoviště u Jelení zahrady po křižovatku s ulicí Fialková) a na silnici II/160 v ulici Objížďková (v úseku od křižovatky s ulicí Křížovou po křižovatku s ulicemi Tavírna a Pod Sv. Duchem), nově přibyde měření na silnici I/39 v ulici Budějovická v úseku mezi kruhovými křižovatkami. Měření bude probíhat v obou směrech jízdy a řidiči na ně budou včas upozorněni dopravním značením.

Výstupy z měření administruje Odbor správní. Ten v případě zaznamenaného přestupku odešle provozovatelům vozidla výzvu k uhrazení určené částky. Ta může dosahovat až 2 500 korun v závislosti na míře překročení rychlosti.

Zajímá vás, jaké částky se vyměřují, za jaké rychlosti? Jak probíhá proces zpracování záznamů? Komu zavolat pro další informace k vašemu přestupku? Co dělat, když dopis ztratíte? Nebo když se vám platba vrátí s chybou? Všechny informace o systému měření rychlosti jsou k dispozici na webu www.ckrumlov.cz/radary.

Zdroj: Mgr. Andrea Hakenová, referentka kultury a PR město Č. Krumlov