Jihočeský kraj bude od 10. 7. 2023 do 20. 8. 2023 provádět rekonstrukci komunikace Strakonická v Českých Budějovicích v délce 345 m, a to od konce kruhové křižovatky s ulicí Husova až po sjezdy na silnice I. třídy I/20 a I/3. V rámci stavby dojde k rozšíření stávajících autobusových zálivů pro dva kloubové autobusy, prodloužení nástupiště a nasvětlení stávajícího přechodu pro chodce.

Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu z nejvytíženějších komunikací ve městě, budou stavební práce rozděleny do 4 etap tak, aby byla zajištěna dopravní obslužnost území alespoň jedním jízdním pruhem v každém směru jízdy.

V rámci 1. etapy budou probíhat práce v pravých jízdních pruzích, na autobusových zastávkách a okolí. Již bude přesunuta autobusová zastávka a budou vybudovány provizorní chodníky.

V rámci 2. etapy budou probíhat stavební práce v pravých jízdních pruzích, stále na zastávkách a u napojení na silnice I/3 a I/20
V rámci 3. etapy se stavební práce přesunou před okružní křižovatku a budou probíhat v pravém jízdním pruhu, rozšířené autobusové zastávky již budou v provozu
V rámci 4. etapy se stavební práce přesunou před okružní křižovatku a budou probíhat v levém jízdním pruhu, rozšířené autobusové zastávky již budou v provozu.

Spoluinvestorem této stavby bude i Statutární město České Budějovice, které bude financovat opravu ulice Boreckého, přisvětlení přechodu pro chodce a světelné signalizační zařízení ve výši cca 2 mil. Kč. Zhotovitelem stavebních prací je firma STRABAG Silnice a.s., Praha. Jihočeský kraj budou stavební práce stát 14,2 mil. Kč.

E3 Dočasné dopravní značení – etapa 1
E4 Dočasné dopravní značení – etapa 2
E5 Dočasné dopravní značení – etapa 3
E6 Dočasné dopravní značení – etapa 4

Zdroj: Bc. David Hocke, Krajský úřad Jihočeského kraje