Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích pořádá tradiční podzimní výstavu hub, tentokrát spojenou s fotografickou výstavou Houby mykologicky zajímavých lokalit na Táborsku. Obě výstavy jsou mimořádně otevřeny i v pondělí 9. 10. 2023.

Fotografická výstava Houby mykologicky zajímavých lokalit na Táborsku (3. 10. – 19. 11. 2023)

Oblast Táborska je mezi mykology známá nejen tím, že tam bylo na hrázi rybníka Luční vyhlášeno první zvláště chráněné území v tehdejším Československu, kde houby byly hlavním předmětem ochrany.

Tato rezervace spolu s dalšími lokalitami, zejména vápencovými územími na Chýnovsku, je po léta systematicky sledována táborským amatérským mykologem Pavlem Špinarem. Houbám Soběslavských blat se věnoval po celý svůj dlouhý život nedávno zesnulý slavný mykolog Dr. František Kotlaba, rodák z Vlastiboře u Soběslavi. Pro houby příhodné mokřady se nacházejí také v národní přírodní rezervaci Ruda, jež se stala cílem četných mykologických exkurzí a nedávno byla systematicky mykologicky prozkoumána Lucií Zíbarovou.

Tatáž mykoložka nedávno sledovala houby v údolí Lužnice u Tábora. V Sezimově Ústí působil od začátku 80. let 20. století po dvě desetiletí mykologický kroužek vedený Vladimírem Pravdou, jehož členové navštěvovali různé další lokality na Táborsku.
Z jeho středu pochází současný mykolog Jihočeského muzea Miroslav Beran, jenž na přelomu tisíciletí řadu let studoval houby arboreta botanické zahrady v Táboře. Vezmeme-li v úvahu, že houby byly zkoumány třeba i na Pícečném přesypu u Vlkova, nutně dojdeme k závěru, že jejich pestrost na Táborsku je obrovská. A pakliže byla za poslední čtyři desetiletí shromážděna bohatá fotodokumentace nálezů, nabízí se myšlenka představit tuto nádheru veřejnosti.

Výstava hub (9. 10. – 13. 10. 2023)

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a Mykologický klub JčM zvou na výstavu plodnic hub spojenou s poradnou pro houbaře a vzdělávacím programem pro školy. Otevřeno je mimořádně i v pondělí!

Tradiční výstava plodnic hub opatřených štítky se základními informacemi o jednotlivých druzích představuje průřez podzimního aspektu jihočeské mykobioty. Plodnice hub podložené vlhkým mechem jsou seřazeny systematicky. Během celého trvání výstavy je zajištěn přísun čerstvých exponátů. V sále jsou umístěny rovněž doprovodné tematické panely s následujícími tématy: jedovaté houby, chráněné houby v jižních Čechách, jarní houby vřeckovýtrusné.

Během výstavy je ve spolupráci se členy Mykologického klubu Jihočeského muzea zajišťována i stálá poradna pro houbaře. Pro předem objednané školní třídy (od úrovně MŠ až po SŠ) je připraven edukační program „Poznej houby“, jehož obsah je přizpůsoben jednotlivým věkovým kategoriím dětí a mládeže. Další součástí doprovodného programu je tvůrčí dílna pro děti z mateřských škol a 1. stupně ZŠ.

Více informací na webu Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.