Jihočeská hospoda je pojem. Od čtvrtka 4. května už i oficiálně. Rada Jihočeského kraje totiž ocenila její přínos pro kulturu a společenskou pospolitost zápisem do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury pod názvem Jihočeská hospoda jako sociální a kulturní fenomén – Pivní kultura v Jihočeském kraji.

Jižní Čechy patří k tradičním regionům s výraznou a silnou pivní kulturou. Zvyk setkávat se v hospodě, „jít na jedno“, je po staletí přenášen z generace na generaci, pomáhá sdílet radosti i starosti širokým vrstvám dospělého obyvatelstva. „Historicky, zde existuje velké množství malých i velkých pivovarů. A jdeme-li i dále do historie, právo várečné patřilo ve středověku například v Českých Budějovicích 387 domům. Jihočeská hospoda tedy byla, je a bude místem silné sociální interakce, místem, ve kterém mnohdy probíhá a je soustředěna jediná kultura v obci,“ uvedl náměstek hejtmana pro kulturu Pavel Hroch důvody, proč jako úplně první v republice zapsal pivní kulturu do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury právě Jihočeský kraj. „Odborná komise se rozhodla vyhovět Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích, které podalo ve spolupráci s Českým svazem pivovarů a sladoven návrh oficiálně uznat „setkávání u piva“ jako svébytný jev lidové komunitní a společenské zvyklosti Jihočeského kraje,“ dodal Hroch. Upozornil, že s tradiční jihočeskou pivní kulturou souvisí také místní gastronomické speciality, vybavení interiérů, specifické dekory a mnoho místních zvyků a tradic.

Zdroj: Bc. David Hocke, Krajský úřad Jihočeského kraje