Před 550 lety se narodil Mikuláš Koperník, osobnost, která se významně zasloužila o změnu vnímání našeho místa ve vesmíru. O půl tisíciletí později vyrostla pod vrcholem hory Kleť již druhá kopule s dalekohledy, aby rozšířila možnosti pozorování kosmických těles. Co objevil Koperník a co astronomové pět století let po něm, můžete zjistit každý prázdninový den při návštěvě nejvýše položené hvězdárny v ČR.

Myšlenka Slunce jako středu vesmíru byla známá již ve starověku. V 16. století ji ve složité době znovu oživil polský astronom, matematik, právník, stratég, lékař a také římskokatolický duchovní Mikuláš Koperník. Dnes považujeme heliocentrický model, kde Slunce leží ve středu Sluneční soustavy a Země kolem něj obíhá, za samozřejmost. Ve skutečnosti je to ale ještě trochu složitější, jak se dozvíte třeba právě na Kleti. V minulých stoletích probíhala astronomická pozorování i v Českých Budějovicích, ale s nárůstem umělého osvětlení přišlo město o tmavou oblohu. Díky vhodnějším podmínkám pro náročná pozorování citlivými přístroji byla v padesátých letech na nejvyšším vrcholu Blanského lesa zřízena Observatoř Kleť a po dvaceti letech, roku 1973, přibyla také nová kopule, pojmenovaná na počest Mikuláše Koperníka.

Kosmická hlídka na Kleti hlídá oblohu a sleduje potenciálně nebezpečná kosmická tělesa, která by se mohla střetnout se Zemí. Vědecký výzkum zde probíhá v noci, ale během dne se otevírají brány do vesmíru výletníkům. Tradiční komentované exkurze vás zavedou do světa planetek a komet a připomenou i historický odkaz Mikuláše Koperníka. Spatříte výstavu fotografií z vesmíru a za jasného počasí je možné pozorovat dalekohledem Slunce. Na Kleti je otevřeno v červenci a srpnu denně s prohlídkami v 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30 a 15:30.

Observatoř Kleť je nejvýše položenou hvězdárnou v ČR, z výšky 1070 m n. m. má jedinečný výhled do krajiny i do vesmíru. Za jasného počasí nabízí pozorování Slunce a slunečních skvrn v přímém přenosu, a to největším čočkovým dalekohledem u nás. Kleť patří v oboru výzkumu planetek a komet ke světové špičce a úzce spolupracuje s ESA na mezinárodních projektech pozorování. Kleť je pobočkou budějovické Hvězdárny a planetária. Tam v létě probíhají projekce atraktivních pořadů o vesmíru v digitálním planetáriu.

Zdroj: Bc. David Hocke, Krajský úřad Jihočeského kraje