Záchrana tonoucích a zraněných osob z vody je náročnou činností, které musí všechny složky Integrovaného záchranného systému bezpodmínečně ovládat. Postup zásahu hasičů, policistů a záchranářů se však dramaticky mění, pokud je z vody zachraňováno více osob najednou. Jak si jihočeské složky Integrovaného záchranného systému zvládnou s takovouto situací poradit, ukázalo dnešní cvičení nazvané „Otava 2023“.

Náročné cvičení složek Integrovaného záchranného systému jihočeského kraje bylo naplánováno v prostoru mezi Pětikolským jezem a jezem Na Křemelce na řece Otavě ve Strakonicích. Řeka Otava je vodáky během vodácké sezóny často vyhledávána. Ze zkušenosti z minulých let ale všichni víme, že právě tyto dva jezy v centru Strakonic jsou velmi nebezpečné a došlo na nich již k několika tragickým událostem. Z toho důvodu byl tento úsek řeky vybrán pro cvičení zcela záměrně.

Námět cvičení byl následující: nad Pětikolským jezem se po kolizi převrátí dvě velkokapacitní lodě. Všichni vodáci, celkem 25 osob, padají do řeky, většina z nich je unášena k jezu, kde padají z výšky přibližně tří metrů a jsou vtaženi do vodního válce. U břehu jsou další vodáci a veřejnost, kteří se společně snaží topícím pomoci. Některé se ale nepodaří zachytit, jsou proudem řeky unášeni po řece dál, někteří vodáci se pohřešují…

Na základě této události byla vyhlášena mimořádná událost, kterou likviduje na 130 záchranářů všech složek IZS včetně potápěčů a vrtulníku Letecké služby PČR, dále jednotky Sboru dobrovolných hasičů města Strakonice a Štěkeň. V neposlední řadě součástí cvičení byla přítomnost Intervenční služby ZZS JčK a Posttraumatického týmu HZS JčK, kteří společně poskytovali první psychickou pomoc zasaženým osobám.

Zdravotnická záchranná služba JčK vyslala na cvičnou likvidaci mimořádné události celkem 10 posádek ze Strakonic, Písku, Prachatice a Tábora, včetně dvou vozů Iveco určených právě k takovým událostem. Navíc se cvičení zúčastnila také Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje vysláním dvou posádek z Klatov. Tak jak to při podobných událostech bývá, záchranáři si od hasičů převzali všechny osoby vytažené z vody, roztřídili je dle závažnosti jejich stavu a zranění, poskytli jim profesionální přednemocniční neodkladnou péči v rozsahu dle podmínek a okolností na místě zásahu a následně je transportovali do nemocnice ve Strakonicích. V průběhu likvidace mimořádné události poskytovali krizoví interventi přímo na místě zasaženým obětem, přeživším a blízkým pozůstalým první psychickou pomoc a krizovou intervenci.

Navzdory technické náročnosti a režii mimořádné události za účasti bedlivě přihlížejících diváků na břehu řeky můžeme s jistotou konstatovat, že proběhlé cvičení přineslo další zkušenosti, prověřilo návaznost péče a spolupráci mezi jednotlivými složkami. Nácvik likvidace mimořádné události trval 4,5 hodiny.

Zdroj: Bc. David Hocke, Krajský úřad Jihočeského kraje