Lékaři z Oddělení kardiochirurgie, hrudní chirurgie a cévní chirurgie Nemocnice České Budějovice, a.s. realizovali první roboticky asistovanou operaci srdce.

„Jednalo se pacienta s ischemickou chorobou srdeční, který podstoupil chirurgickou revaskularizaci myokardu – tzv. koronární bypass, za pomocí robotického systému Da Vinci X. Princip operace spočívá v tom, že se pomocí třech vpichů na levé straně hrudníku zavedou nástroje, které jsou připojené k ramenům robotickému systému. Chirurg sedící za řídící konzolí a ovládající ramena robota odebere vnitřní prsní tepnu, která je umístěna na vnitřní straně hrudníku, a kterou používáme jako nejčastější cévní štěp k provedení koronárního bypassu. Po dokončení odběru vnitřní prsní tepny se bypass našije na cílovou věnčitou tepnu na bijícím srdci z malého řezu pod levým prsem. Tuto fázi již provádí chirurg ručně. U první operace byl s námi přítomen MUDr. James Chek z Fakultní nemocnice Hradec Králové, kde tento typ operace několik let provádějí. U operace mi asistovali doc. prim. MUDr. Aleš Mokráček, CSc. a MUDr. Júlia Csanady,“ sdělil doc. MUDr. Vojtěch Kurfirst, Ph.D.

Celá operace netrvá déle než u klasického přístupu, u kterého se musí rozříznout celá hrudní kost. Díky menším operačním ranám a plné stabilitě hrudního koše mohou pacienti dříve rehabilitovat a dříve opouštějí nemocnici. Je zde také menší riziko rozvoje komplikací spojených s hojením operačním ran, které se vyskytují hlavně u pacientů s nadváhou a cukrovkou,“ uvedla MUDr. Júlia Csanady.

Kromě operací pro ischemickou chorobu srdeční se robotickým systémem dají operovat i srdeční chlopně, nepravidelnost srdečního tepu nebo některé vrozené srdeční vady.

Programem robotické kardiochirurgie navazujeme na program robotické hrudní chirurgie, kdy jsme od listopadu 2023 do těchto dnů úspěšně odoperovali 26 pacientů s převážně plicní onkologickou diagnózou. V tu chvíli jsme třetím pracovištěm kardiochirurgie v rámci České republiky (z celkového počtu 13 pracovišť), které robotickou kardiochirurgii aktivně provádí,“ vyjádřil se primář Kardiochirurgického oddělení doc. prim. Mokráček.

Nemocnice České Budějovice robotickou chirurgii rozvíjí systematicky a velmi intenzivně jako jeden z kroků ke zvyšování bezpečnosti a kvality poskytované péče“, uzavřel generální ředitel MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.