Ze sedmnácti nominovaných vybrali zastupitelé tři laureáty, kteří 1. června 2023 slavnostně převzali Cenu města Český Krumlov. Oceněnými za rok 2022 byli autoři unikátního keramického modelu Českého Krumlova Jana a Petr Peškovi, lékař – onkolog Václav Pecha (in memoriam) a Domácí hospic sv. Víta.

„Inspirujme se velkými činy dnes oceněných laureátů, ale vnímejme a oceňujme i ty drobné každodenní činnosti, které zpříjemňují život v našem městě,“ uvítal přítomné v krumlovské synagoze starosta Alexandr Nogrády.

Cenu města vytvořil českokrumlovský výtvarník Tomáš Baran. Dlažební kostka je jeden ze symbolů Českého Krumlova, na sobě nese skleněnou kapku rosy, metaforickou kapku inspirace a fantazie.

„V návaznosti na to, jak kapka rosy podněcuje inspiraci, i my měli při tvorbě modelu města Český Krumlov podobnou vizi, aby tento náš počin probudil v obyvatelích uvědomění, v jak krásném městě žijí,“ děkovala za obdržené ocenění Jana Pešková. Vyhotovením keramického modelu historického jádra Krumlova či založením Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České však různorodá činnost manželů Peškových ani zdaleka nekončí. Plní si své další sny. „Jako keramička jsem věděla, že kachle budu umět vyrobit, ale jako keramička jsem si neuměla představit, že kachlová kamna budu umět stavět,“ a i přesto se manželé Peškovi stali průkopníky kamnařiny již za totality, kdy paní Pešková získala oprávnění restaurovat stará kachlová kamna, a nyní se renovaci historických kamen věnují plně profesionálně. Díky nim tak můžete obdivovat barokní kamna v zrekonstruovaném areálu klášterů v Českém Krumlově, kachlová kamna na třeboňském zámku i na Rožmberku.

Za dlouhodobý přínos pro město v oblasti zdravotnictví, cestovního ruchu a rozvoje občanské společnosti obdržel ocenění in memoriam MUDr. Václav Pecha. Cenu na podiu převzal syn Václav Pecha mladší: „Za rodinu mnohokrát děkuji, ocenění přijímáme s pokorou. Otec byl velmi houževnatý člověk. Svou činností dodal kapku naděje, či dokonce zachránil život tisícům pacientek. Avšak ten záběr činností byl daleko širší. Toto ocenění je pro nás motivací v jeho odkazu a alespoň některých činnostech pokračovat.“

Od roku 2020 ulehčuje nevyléčitelně nemocným pacientům poslední chvíle života Domácí hospic sv. Víta, jehož zřizovatelem je prachatický Hospic sv. Jana N. Neumanna. „Sestřičky pacientům přinášejí příslib, že nebudou trpět nesnesitelnou bolestí, že za všech okolností bude zachována jejich lidská důstojnost a také, že v posledních chvílích nebudou sami,“ přibližuje práci svých kolegyň Robert Huneš, ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích, který spolu se Zdeňkou Slámovou, vedoucí českokrumlovského hospice sv. Víta, převzal Cenu města za přínos v oblasti zdravotní a sociální péče. „Děkujeme za důvěru, kterou v nás město Český Krumlov vložilo, za podporu všech našich příznivců. Bez toho bychom tuto smysluplnou, krásnou, ale i náročnou službu nemohli dělat,“ poděkoval za ocenění Robert Huneš a závěrem apeloval: „Lidským úkolem každého z nás je být druhému nablízku. Když zlepšíme péči o těžce nemocné a umírající, tak možná zvyšujeme i svou vlastní naději na to, že z tohoto světa nebudeme odcházet v osamění a utrpení.“

Poprvé byla Cena města Český Krumlov udělena za rok 1993. Celkem bylo do dnešního dne předáno 97 ocenění. I v příštím roce opět oceníme mimořádné počiny i dlouhodobě prospěšnou činnost. Své návrhy, kdo by měl získat Cenu města Český Krumlov, můžete zasílat do 31. března 2024 prostřednictvím webového formuláře nebo v listinné podobě na adresu kanceláře starosty, náměstí Svornosti 1, Český Krumlov.

Zdroj: Mgr. Andrea Hakenová, referentka kultury a PR město Č. Krumlov