K cestě po Českobudějovicku využívá stále více lidí MHD. V roce 2023 se cestující autobusy a trolejbusy Dopravního podniku města České Budějovice vydali až na 52 milionů cest, z toho 46 milionů na území města.

Jednotlivé jízdenky

Za jednotlivé jízdné dopravní podnik utržil 81 milionů korun. Vůbec poprvé se elektronické i tištěné jízdenky podílely na tržbách rovnocenně. Z elektronických dominovaly virtuální jízdenky s 32,6 procentním podílem na tržbách, SMS jízdenky tvořily 13,4 procenta a prodeje v aplikaci Sejf 4 procenta. V celoročním souhrnu si stále ještě vedly nejlépe tištěné jízdenky z automatů s 41,2 procenty, doprodej „lístků“ v předprodejích a u externích prodejců tvořil vloni 8 procent.

Nejběžnější způsob nákupu jízdenek se poprvé změnil v listopadu. Jízdenky z automatů v čele prodejů vystřídaly virtuální jízdenky, které dopravní podnik cestujícím nabízí ke koupi přímo ve vozech MHD od konce roku 2021. V prosinci za ně dokonce už utržil o 400 tisíc Kč více, než za jízdenky z automatů. „Nabídnout možnost nákupu virtuálních jízdenek ve vozech byl evidentně krok správným směrem. Samozřejmě vývoj užívání MHD na víc jak 2 roky ovlivnil covid, ale troufám si říct, že se k nám cestující nejen vrátili, ale i jsme díky jednoduchému prodeji kartou přímo ve vozech získali celou řadu nových zákazníků,“ komentuje data za uplynulý rok Slavoj Dolejš, ředitel DPMCB.

Časové předplatní jízdenky

U předplatitelů vloni ještě vedly tištěné kupóny. Dopravní podnik za ně utržil 49,8 milionu Kč, za ty v mobilní aplikaci pak 27,7 milionu Kč. Aplikace DPMCB, kterou zákazníci dopravního podniku využívají kromě pořízení jízdného i pro plánování cesty MHD nebo parkování ve městě, si z pohledu prodejů předplatních jízdenek vedla nejlépe u vysokoškoláků (62 procent), středoškoláků a osob pobírajících rodičovský příspěvek (přes 40 procent). Nezlevněné kupóny si cestující v aplikaci pořizovali z 34 procent. „Elektronické předplatní jízdenky mají určitě ještě potenciál oslovit další klienty, i tak se ale její využití po loňských updatech výrazně navýšilo. Nyní stabilně aplikaci využívá kolem 20 tisíc uživatelů a máme v ní kolem 10 tisíc aktivních předplatitelů. Ještě v lednu loňského roku to bylo 4,5 tisíce,“ nabízí další úhel pohledu ředitel DPMCB. Tištěné kupóny dostupné na předprodeji byly nejoblíbenější u osob ve věku 65 až 74 let, a to z 95 procent.

Do MHD se tak rozhodně oproti úvodu 20. let vrátili cestující, bohužel ale i ti bez jízdenek. Výrazně stoupl počet záchytů revizory, kteří „rozdali“ 17 699 přirážek k jízdnému, vloni to bylo o 3 781 méně. Z nich si 1217 vysloužili za jízdu na černo cizinci. Celkově z nich „pokutovaní“ uhradili čtvrtinu.

Zapomětlivost stála 30 Kč celkem 648 cestujících, kteří v MHD neměli u sebe předplatní jízdenku. Objevoval se také problém s nákupem zlevněné jednotlivé jízdenky. „Oběma situacím se s novým tarifem snažíme předcházet. Cestující využívající aplikaci DPMCB pro předplatní jízdenky, si ji jako QR kód mohou uložit, jak jen se jim to hodí – přímo do aplikace, virtuální peněženky, galerie telefonu nebo třeba vytisknout v dostatečné kvalitě. Zároveň zlevněné jednotlivé jízdenky pro děti do 15 let včetně si občas koupili senioři nebo studenti vyššího věku. K těmto omylům doufáme, že již nebude s novým názvem Dětská jízdenka docházet,“ rekapituluje změny v tarifu od 1. 1. 2024 Dolejš.